Logopedski tretmani

2023-01-15T13:21:42+00:00

Logopedski tretmani obuhvataju: Prevenciju govorno jezičkih poremećaja Poremećaj artikulacije glasova Razvojne poremećaje govora i jezika Poremećaj pisanja, čitanja i računanja Pervazivne poremećanje Terapiju afazija Druge jezičke poremećaje neurogenog porekla