Rođena je u Banja Luci 1998. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Srpcu. Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu na smeru Specijalna edukacija i rehabilitacija, modul Logopedija, diplomirala je 2021. godine. Tokom studija radila je praksu na Institutu za zdravstvenu zastitu dece i omladine Vojvodine, ORL klinici, kao i u Domu za decu i omladinu ometenu u razvoju u Veterniku i Sigurnoj dečijoj kući u Centru za socijalni rad. U Logopedsko-defektoloskom centru Buzganović radi od 2021. godine.