Diplomirani defektolog-logoped

Irena Milosavljević

Rođena u Jagodini gde je završila osnovnu i srednju školu. Na fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu diplomirala je na smeru za logopediju.

Tokom studiranja je obavila stručnu praksu u Domu zdravlja Jagodina.

Nakon toga je obavila pripravnički staž u Domu zdravlja Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi.

U Logopedsko-defektološkom centru Buzganović radi od 2019. godine.