irena

Godina rođenja: 1995.
Obrazovanje: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, diplomirala 2018. godine na smeru za logopediju

Irena Milosavljević

Rođena u Jagodini gde je završila osnovnu i srednju školu. Na fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2018. godine na smeru za logopediju.

Tokom studiranja je obavila stručnu praksu u Domu zdravlja Jagodina.

U periodu od 2018. do 2019. godine je obavila pripravnički staž u Domu zdravlja Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi.

U Logopedsko-defektološkom centru Buzganović radi od 2019. godine.