Diplomirani defektolog

Kristina Dondur

Rođena je u Novom Sadu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu je diplomirala na smeru Specijalna edukacija i rehabilitacija – Višestruka ometenost.

Tokom studija volontirala je u Centru za proizvodnju znanja i veština, kao i u Dnevnom boravku za nedovoljno mentalno razvijene osobe (MNRO) i Radnom centru škole „Milan Petrović“.

Trenutno je na master akademskim studijama Specijalne edukacije i rehabilitacije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.