Godina rođenja: 1995.
Medicinski fakultet u Novom Sadu.

Kristina Dondur

Rođena je 1995. godine u Novom Sadu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet u Novom Sadu upisala je 2014. godine i diplomirala 2019. godine na smeru Specijalna edukacija i rehabilitacija – Višestruka ometenost.

Tokom studija volontirala je u Centru za proizvodnju znanja i veština, kao i u Dnevnom boravku za nedovoljno mentalno razvijene osobe (MNRO) i Radnom centru škole „Milan Petrović“.

Trenutno je na master akademskim studijama Specijalne edukacije i rehabilitacije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.