Godina rođenja: 1994.
Diplomirani defektolog na smeru višestruka ometenost, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Marina Stamenić

Rođena je u Šapcu 1994. godine gde je završila srednju medicinsku školu „Dr Andra Jovanović“. Od 2011. do 2013. godine je volontirala u Caritas-u u Šapcu.

Diplomirala je 2018. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i stekla zvanje Diplomirani defektolog na smeru višestruka ometenost. Iste godine je upisala master studije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Od 2017. do 2019. godine je radila kao personalni asistent u Osnovnoj školi „Svetozar Marković Toza“ u Novom Sadu.

U februaru 2019. godine je radila kao nastavnik defektolog predmetne nastave u Osnovnoj školi „Milan Petrović“ u Novom Sadu.