Rođena je u Vrbasu gde je završila osnovnu i srednju školu. Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu na smeru Specijalna edukacija i rehabilitacija, modul Logopedija je diplomirala sa prosečnom ocenom 9,63. Tokom osnovnih i master studija bila je stipendista Fonda za mlade telente Republike Srbije “Dositej Obradović”, kao i dobitnik nagrada za postignut uspeh od strane Univerziteta u Novom Sadu. Takođe, bila je aktivni i pasivni učesnik na različitim simpozijumima i konferencijama.

Tokom studija radila je praksu na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, ORL klinci u okviru Kliničkog centra Vojvodine, kao i u Domu za decu i omladinu ometene u razvoju u Veterniku i Sigurnoj dečijoj kući u okviru Centra za socijalni rad.

Trenutno je na master studijama Specijalne edukacije i rehabilitacije u Novom Sadu.