Pervazivni razvojni poremećaji (F84) predstavljaju grupu neuropsihijatrijskih razvojnih poremećaja .Psihopatološka ispoljavanja prožimaju sve sfere funkcionisanja deteta, uz naznačena kvalitativna oštećenja:

 • u razvoju recipročnih socijalnih interakcija ,manifestuje se: kao nesposobnost deteta da ostavari kontakt pogledom, nedovoljno razvijena facijalna ekspresija, položaj tela i gestovi nisu primereni socijalnoj sredini. Nesposobnost uspostavljanja odnosa sa vršnjacima.Retko ispoljava i pruža utehu.. Nesposobnost da se podeli zadovoljstvo sa drugima i nedostatak socio-emocionalnog reciprociteta
 • u razvoju verbalnih i neverbalnih sposobnosti komuniciranja-manifestuje se kao: Usporen razvoj ili izostanak govora bez pokušaja kompenzacije mimikom ili gestom. Neuspešnost u iniciranju i održavanju komunikacije. Stereotipan ili repetitivan govor i idiosinkratička upotreba reči i fraza. Abnormalnost suprasegmentne strukture i odsustvo socijalne imitativne igre
 • ograničeni, stereotipni i repetitivni obrasci ponašanja, interesovanja i aktivnosti, manifestuje se kao: potpuna zaokupljenost stereotipnim i ograničenim obrascima interesovanja. Specifična vezanost za neobične predmete. Kompulzivna privrženost specifičnim, nefunkcionalnim, rutinama i ritualima.Motorički manirizmi. Preokupiranost delovima objekata i nefunkcionalnim elementima igračaka. Uznemirenost zbog neznatnih i nefunkcionalnih elemenata u okruženju.

Klasifikacija pervazivnih poremećaja prema MKB-10 klasifikaciji:

 • F84.0 Dečji autizam
 • F84.1 Atipični autizam
 • F84.2 Retov (Rett) sindrom
 • F84.3 Drugi dezintegrativni poremećaj detinjstva
 • F84.4 Hiperkinetički poremećaj udružen s mentalnom retardacijom i stereotipnim pokretima
 • F84.5 Aspergerov sindrom
 • F84.8 Drugi pervazivni razvojni poremećaji
 • F84.9 Pervazivni razvojni poremećaj, nespecifikovan