Bal-A-Vis-X
(balans/auditivne/vizuelne vežbe)

Šta je Bal-A-Vis-X?

Bal-A-Vis-X predstavlja pristup učenju koji obuhvata rad celog mozga kroz vežbe različite
kompleksnosti koje uključuju balans, auditivnu i vizuelnu informaciju. U većini vežbi se koriste
vrećice ispunjene peskom i loptice i zahtevaju prelazak srednje linije i vizuelno pracenje kretanja
vrećice/lopte.

Polazna tačka ovog pristupa jeste stav da je fizički pokret osnova svakog učenja i da kroz
pokret možemo da poboljšamo sposobnost za učenje, kao i obradu novih informacija.
Bal-A-Vis-X vežbe su fokusirane na balans, udruživanje vizuelne i auditivne pažnje i na praćenje
šablona. Vežbe su zasnovane na ritmu, a zahtevaju koordinaciju celog tela i fokusiranu pažnju.
Podstiču poboljšanje kontrole tela, posture, balansa i koordinacije celog tela, utiču na smanjenje
impulsivnosti i povećanje opsega pažnje.
Ove vežbe pomažu deci koja su motorički nespretna i imaju loš balans i ritam da postignu bolji
uspeh u školi, kao i da poboljšaju pažnju. Pomažu razvoj integracije mozak-telo i na taj
način čini decu spremnijom za učenje.

Kome je namenjeno?

– deci i osobama sa oštećenjem vida i sluha
– deci i osobama sa poremećajem pažnje i drugim poremećajima u ponašanju
– deci i osobama sa smetnjama u učenju
– deci i osobama sa neurološkim oštećenjima
– deci i osobama sa motoričkim oštećenjima