Diplomirani defektolog-logoped

Dragana Savić Drakulić

Rođena je u Novom Sadu. U Bačkoj Palanci je završila osnovnu i srednju školu, nakon čega je upisala Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, smer logopedija. Nakon osnovnih i master studija  otpočinje pripravnički staž u Razvojnom savetovalištu pri Domu zdravlja „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu.

Nakon završenog pripravničkog staža počinje da volontira u Ustanovi za decu i mlade “Dr Milorad Pavlović” Dečije selo u Sremskoj Kamenici. Uporedo sa volontiranjem počinje da radi u Porodičnom savetovalištu pri Centru za socijalni rad u Bačkoj Palanci. Nakon toga je počela sa radom u ŠOSO „Milan Petrović“ u Novom Sadu u Servisu za dodatnu podršku. Od novembra 2017. godine je zaposlena u Logopedsko-defektološkom centru „Buzganović“. Iste godine je završila obuku za „Opštu i specifičnu reedukaciju psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom i relasksacijom“ u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu. Tokom 2020. godine je završila i edukaciju iz „Neuropsihološke dijagnostike – primena testova i tehnika“ u Beogradu.