Razvoj svesnosti majke, oca i bebe o međusobnoj povezanosti i neophodnosti razvoja i negovanja interaktivnih odnosa kroz ljubav, poverenje i poštovanje, čime se otklanja ili smanjuje anksioznost od rađanja, rođenja i sprečava razvoj negativnih posledičnih iskustava, kao osnove životnog ponašanja.

Dobro roditeljstvo zahteva sposobnost za kontakt sa detetom onoliko koliko je to detetu potrebno na svakom razvojnom stadijumu.

Deca koja prođu kroz program prenatalne stimulacije imaju brži motorni razvoj, viši koeficijent inteligencije, veća TT (telesna težina) i TD (telesna dužina) na rođenju, raniji verbalni razvoj i ranije sazrevanje ( viši apgar skor i ranije nicanje zubića).

Budući roditelji treba da znaju da nerođene bebe su svesna bića i da ona objedinjavaju iskustvo i osećanje roditelja.