Razvojna mapa

7 godina

2023-02-13T09:10:08+00:00

Uzrast: 7 godina Razvoj percepcije: Sposobnost za periferno viđenje; razvijena sposobnost perceptivnog pretraživanja i analize Govorno-jezički razvoj: Ima glasovnu analizu i sintezu; počinje da čita i piše; zna sva slova i brojeve Kognitivni razvoj: Početak stadijuma konkretnih operacija Socio-emocionalni razvoj: Sposobnost za saradnju i zajedničke aktivnosti Razvoj grube i fine motorike: Samostalno za većinu stvari i aktivnosti

7 godina2023-02-13T09:10:08+00:00

6 godina

2023-02-13T09:21:27+00:00

Uzrast: 6 godina Razvoj percepcije: Vid je potpuno razvijen; počinje da razlikuje levu i desnu polovinu tela Govorno-jezički razvoj: Govor je u potpunosti gramatičan; pravilno koristi sve elemente govora; početak analize i sinteze glasova; prepoznaje slova; usvaja pojam broja Kognitivni razvoj: Može razvrstati logičke skupove prema četiri kriterijuma – boja, oblik, veličina i debljina Socio-emocionalni razvoj: Koristi kompletan pribor za hranjenje; ima omiljenog druga/drugaricu; ponaša se zaštitnički prema mlađoj deci; poštuje pravila igra sa vršnjacima Razvoj grube i fine motorike: Vozi bicikl; zna da prepozna i da sklopi celinu; hvata loptu jednom rukom; oblači se samo; vezuje pertle [...]

6 godina2023-02-13T09:21:27+00:00

5 godina

2023-02-13T09:24:01+00:00

Uzrast: 5 godina Razvoj percepcije: Prepoznaje izvor bola Govorno-jezički razvoj: Govor je u potpunosti gramatičan; svi glasovi se pravilno izgovaraju; prepirčava priče; izvršava višesložne verbalne naloge; definiše jednostavne reči Kognitivni razvoj: Sastavlja sliku od 4 dela; razlikuje vremenske odrednice ( dan-noć; jutro-podne-veče; pre-posle); uviđa sličnosti po boji, obliku ili veličini Socio-emocionalni razvoj: Može da odloži zadovoljavanje sopstvenih potreba; postavlja sto za ručavanje; više organizuje igru sa vršnjacima i decom istog pola Razvoj grube i fine motorike: Crta krug, kvadrat i trougao; skače na jednoj nozi; hoda na prstima; hvata loptu obema rukama; oblači se i skida bez pomoći [...]

5 godina2023-02-13T09:24:01+00:00

4 godine

2023-02-13T09:28:59+00:00

Uzrast: 4 godine Razvoj percepcije: Shvata i uočava odnos dela i celine Govorno-jezički razvoj: Prepričava kratke priče; može da broji do 5; priča o sebi i drugima; prepričava događaje u toku dana; govor je razumljiv; rečenice su kompleksnije; postavlja pitanja-Kada, Zašto Kognitivni razvoj: Igra se izmišljenih igara Socio-emocionalni razvoj: Kooperativno je u igri sa drugom decom; kreativno je u smišljanju novih igara Razvoj grube i fine motorike: Samo pere lice i ruke; savija papir po dijagonali; crta čoveka; dok trči može da šutira loptu

4 godine2023-02-13T09:28:59+00:00

3 godine

2023-02-13T09:34:02+00:00

Uzrast: 3 godine Razvoj percepcije: Razlikuje toplo i hladno; primećuje nedostatke na crtežu; može da prepozna predmete samo taktilnim putem, bez gledanja Govorno-jezički razvoj: Počinje da koristi ličnu zamenicu JA; može da kaže šta se jede, pije, oblači; može da odredi pol; upotrebljava imenice, predloge, prideve, priloge; koristi prošlo vreme; zna da recituje kraće pesme; opisuje radnje; pravilno izgovara 18 glasova Kognitivni razvoj: Igra “kobajagi”; postavlja često pitanja “Šta je to?”; “Ko je to?”; gradi figure od 3 kocke po modelu; nastavlja započeti niz Socio-emocionalni razvoj: Koristi učtive fraze – molim, hvala, izvini; Razvoj grube i fine motorike: Trči stabilno [...]

3 godine2023-02-13T09:34:02+00:00

2 godine

2023-02-13T10:27:36+00:00

Uzrast: 2 godine Razvoj percepcije: Prepoznaje detalje na slici; prepoznaje sebe na slici Govorno-jezički razvoj: Prati jednostavna uputstva; imenuje predmete; pravi proste rečenice; upotrebljava imenice, glagole, prideve; Saopštava svoje želje; može da sluša price i da gleda slike; razue predloge NA, U; razume pitanja “Ko leti, pliva…?” Kognitivni razvoj: Klasifikuje predmete po boji i obliku; razlikuje veliko i malo; gradi most od 3 kocke Socio-emocionalni razvoj: Uglavnom je suvo noću; na vreme traži nošu; početak paralelne igre sa vršnjacima – povremeno im daje ili pokazuje igračku; početak interesovanja za grupne aktivnosti; pojava empatije; hoće da učestvuje u svakodnevnim aktivnostima sa [...]

2 godine2023-02-13T10:27:36+00:00

Od 18 meseci do 2 godine

2023-02-13T10:30:39+00:00

Uzrast: 18 - 24 meseca Razvoj percepcije: Brzo lokalizuje izvor zvuka iz druge prostorije; ispravlja sliku okrenutu naopako; samo razgleda slikovnicu Govorno-jezički razvoj: Pojave prve rečenice sastavljene od dve reči ( Mama daj); pokazuje kuću, čoveka, kapu na verbalni nalog; razume i izvršava jednostavne verbalne naloge; imenuje spontano; odgovara na pitanje “Kako se zoveš?”, “Kako kaže kuca, maca..?”, kaže da hoće da jede ili pije vodu Kognitivni razvoj: Počeci simboličke igre; dovodi predmete u međusobni odnos i deluje jednim predmetom na drugi Socio-emocionalni razvoj: Strah od odvajanja se intenzivira; igra se samo dok je u grupi sa drugom decom Razvoj [...]

Od 18 meseci do 2 godine2023-02-13T10:30:39+00:00

Od 12 do 18 meseci

2023-02-13T10:33:44+00:00

Uzrast: 12 - 18 meseci Razvoj percepcije: Brzo lokalizuje izvor zvuka; prepoznaje predmete na slici Govorno-jezički razvoj: Javlja se prva funkcionalna reč (kada vidi mamu da kaže “MAMA” ili kada vidi tatu da ga zove “TATA”; kasnije ima aktivan rečnik od 6 do 8 reči; razume naloge “donese”, “dođi”, “idemo” Kognitivni razvoj: Pronalazi sakriveni predmet; uči putem pokušaja i pogrešaka; Socio-emocionalni razvoj: Reaguje na svoje ime; ponavlja aktivnosti kojima se ukućani raduju Razvoj grube i fine motorike: Počinje da hoda samostalno; može da čučne i da ustane; precizno hvata i stavlja sitne predmete u flašicu

Od 12 do 18 meseci2023-02-13T10:33:44+00:00

Od 8 do 12 meseci

2023-02-13T10:44:14+00:00

Uzrast: 8 - 12 meseci Razvoj percepcije: Dobro lokalizuje izvor zvuka; prepoznaje mnoge predmete iz svog okruženja Govorno-jezički razvoj: Pravi nove kombinacije glasova uz promenu jačine i visine glasa; intenzivnije brblja; razume nalog “Daj”, “Evo”, “PA-PA”; zna da pokaže “Gde zeka pije vodu”, zna da pokaže “Gde je pametna glava”; počinje da koristi onomatopeje Kognitivni razvoj: Traži neposredno sakriven predmet; uči putem imitacija; privlači predmet ka sebi pomoću kanapa Socio-emocionalni razvoj: Privlači pažnju okoline različitim aktivnostima; pruža ruke da bi se uzelo; javlja se strah od nepoznatih osoba; vezuje se za jednu osobu(mama); pije iz šoljice pomoću odrasle osobe Razvoj [...]

Od 8 do 12 meseci2023-02-13T10:44:14+00:00

Od 6 do 8 meseci

2023-02-13T10:47:24+00:00

povezuje dva ista sloga (ba–ba, pa–pa, ta–ta) može da spaja dva različita sloga (ma–ba, ta–ba) razume i odaziva se na svoje ime plače uz izgovaranje m....m...m...m... uočava različite zvuke i počinje da razume njihovo značenje ukoliko se u ovom periodu ne javi pokret glave u pravcu izvora zvuka ili nema brbljanja, može se posumnjati da se sluh deteta ne razvija adekvatno počinje da sedi bez potpore igra se bacajući predmete na pod okreće se sa leđa na stomak

Od 6 do 8 meseci2023-02-13T10:47:24+00:00

Od 4 do 6 meseci

2023-02-13T10:50:58+00:00

Uzrast: 4 – 6 meseci Razvoj percepcije: Primećuje sitne predmete na stolu; razgleda okolinu pogledom i okreće glavu prema izvoru zvuka; okreće se na poziv po imenu Govorno-jezički razvoj: Modulira glas kao da peva; vokalizuje dva ili više glasova Kognitivni razvoj: Sve stavlja u usta; manipuliše predmetima i ispituje ih Socio-emocionalni razvoj: Razlikuje poznate od nepoznatih osoba Razvoj grube i fine motorike: Stavlja igračku u usta; igra se rukama; uzima zvečku koja je na dohvatu ruke; glava stoji učvršćena

Od 4 do 6 meseci2023-02-13T10:50:58+00:00

Od 2 do 4 meseca

2023-02-13T10:56:38+00:00

Uzrast: 2 – 4 meseca Razvoj percepcije: Okreće glavu i traži očima izvor zvuka; pogledom prati kružno kretanje predmeta Govorno-jezički razvoj: Faza gukanja Kognitivni razvoj: Instrumentalno uslovljavanje Socio-emocionalni razvoj: Glasno se smeje; na glas majke se umiruje; traži pogledom mamu koja ga zove Razvoj grube i fine motorike: Zadržava predmet stavljen u ruku; hvata predmet na dodir; hvata predmete celom šakom

Od 2 do 4 meseca2023-02-13T10:56:38+00:00

Od 0 do 2 meseca

2023-02-13T10:59:05+00:00

Uzrast: 0 – 2 meseca Razvoj percepcije: Reakcija na iznenadne zvukove i šumove su nestabilne i po njima se može videte koji zvukovi plaše dete a koji prijaju; pogledom prati predmet i osobu koja se kreće Govorno-jezički razvoj: Zvonko plače; oglašava se samoglasnicima; dobro vuče kada sisa; dobro guta; dobro otvara i zatvara usta Kognitivni razvoj: Klasično uslovljavanje Socio-emocionalni razvoj: Spava oko 20 sati dnevno; prestaje da plače kada mu se neko približi; različito plače kada je gladno ili žedno, kada ga nešto boli; u 2. Mesecu se javlja socijalni osmeh (nasmeje se kada vidi mamu) Razvoj grube i fine [...]

Od 0 do 2 meseca2023-02-13T10:59:05+00:00
Go to Top