Uzrast: 4 godine

Razvoj percepcije: Shvata i uočava odnos dela i celine

Govorno-jezički razvoj: Prepričava kratke priče; može da broji do 5; priča o sebi i drugima; prepričava događaje u toku dana; govor je razumljiv; rečenice su kompleksnije; postavlja pitanja-Kada, Zašto

Kognitivni razvoj: Igra se izmišljenih igara

Socio-emocionalni razvoj: Kooperativno je u igri sa drugom decom; kreativno je u smišljanju novih igara

Razvoj grube i fine motorike: Samo pere lice i ruke; savija papir po dijagonali; crta čoveka; dok trči može da šutira loptu