APRAKSIJA

Šta je verbalna/govorna apraksija?

Razvojna govorna – verbalna apraksija (RGA/RVA) je nemogućnost da se izvedu koordinisani pokreti respiratornih, laringealnih i oralnih mišića za artikulaciju u odsustvu poremećaja neuromuskularne funkcije, ali uz neurološku osnovu.

Simptomi koji se javljaju kod dece sa razvojnom verbalnom apraksijom su mnogobrojni, a neki od njih uključuju:

  • Nekonzistentne greške konsonanata i vokala prilikom ponovljene produkcije slogova i reči,
  • Poremećaj prozodije i obrazaca akcentovanja.

Deca sa verbalnom/govornom apraksijom imaju redukovan fonemski kapacitet. Takođe, povećavanje dužine fraze ispraćeno je i povećanjem grešaka i redukcijom inteligilibilnosti.

Opšti simptomi kod malog deteta sa razvojnom govornom apraksijom su:

  • Dete ne guče ili ne brblja,
  • Odložen početak lingvalne faze, mogu nedostajati neki glasovi,
  • Dete izgovara samo nekoliko konsonanata i vokala,
  • Poremećaj povezivanja, kombinovanja glasova,
  • Mogu se javiti velike pauze između glasova.

Verbalna apraksija može se javiti izolovano ili u kombinaciji sa drugim govorno-jezičkim poremećajima.

Terapija verbalne apraksije je dugotrajna.

Šta je oralna apraksija?

Oralna apraksija (orofacijalna apraksija, bukofacijalna apraksija) je poremećaj voljnih pokreta mišića larinksa, farinska, jezika, usana i obraza, uz očuvanu sposobnost izvođenja automatskih pokreta u neverbalne svrhe.

Osoba s oralnom apraksijom ispoljava smetnje prilikom kašljanja, gutanja, pomeranja jezika ili slanja poljubca kada se to od nje traži (nije u stanju da isplazi jezik na verbalni zahtev), ali je zato spontano oblizivanje usana moguće. Oralnu apraksiju često prati verbalna apraksija, ali to nije uvek slučaj.