Razvojna govorna-verbalna apraksija (RGA) je neurološko oboljenje koje se odlikuje nesposobnošću izvršavanja koordiniranih artikulacionih pokreta, uz odsustvo mišićne slabosti.

Opšti simptomi kod malod deteta sa razvojnom govornom apraksijom su:

 • dete ne guče ili ne brblja
 • prva reč kasni mogu nedostajati neki glasovi
 • dete igovara samo nekoliko konsonanata i vokala
 • poremećaj povezivanja, kombinovanja glasova
 • mogu se javiti velike pauze između glasova

Simptomi koji se mogu ispoljiti kod starijeg deteta sa RGA su:

 • pravi nekonzistentne greške pri izgovoru glasova
 • mnogo bolje razume govor nego što može da ih izgovori
 • teško imitira govor, ali imitativni govor je mnogo bolji nego spontani
 • teže izgovara duže reči i fraze
 • govor je nerazumljiv kada je dete anksiozno
 • govor deluje rasparčano, monotono, akcentovani su pogrešni delovi u reči

U osnovi apraksije se ne pojavljuje slabost u kordinaciji govorne muskulature, tako da nema ni problema u kontroli nevoljnih pokreta (žvakanje i gutanje). Respiracija i fonacija i rezonacija su očuvane. Greške u artikulaciji su uvek nekonzistentne (ista reč može biti izgovorena na više načina). Javljaju se supstitucije, omisije, adicije i repeticije. Sa dužinom izgovorene reči ili fraze povećava se i broj grešaka.