Uzrast: 8 – 12 meseci

Razvoj percepcije: Dobro lokalizuje izvor zvuka; prepoznaje mnoge predmete iz svog okruženja

Govorno-jezički razvoj: Pravi nove kombinacije glasova uz promenu jačine i visine glasa; intenzivnije brblja; razume nalog “Daj”, “Evo”, “PA-PA”; zna da pokaže “Gde zeka pije vodu”, zna da pokaže “Gde je pametna glava”; počinje da koristi onomatopeje

Kognitivni razvoj: Traži neposredno sakriven predmet; uči putem imitacija; privlači predmet ka sebi pomoću kanapa

Socio-emocionalni razvoj: Privlači pažnju okoline različitim aktivnostima; pruža ruke da bi se uzelo; javlja se strah od nepoznatih osoba; vezuje se za jednu osobu(mama); pije iz šoljice pomoću odrasle osobe

Razvoj grube i fine motorike: Hvata predmete palcem i kažiprstom(pincet hvat); počinje da puzi; stoji uz pridržavanje