Uzrast: 6 godina

Razvoj percepcije: Vid je potpuno razvijen; počinje da razlikuje levu i desnu polovinu tela

Govorno-jezički razvoj: Govor je u potpunosti gramatičan; pravilno koristi sve elemente govora; početak analize i sinteze glasova; prepoznaje slova; usvaja pojam broja

Kognitivni razvoj: Može razvrstati logičke skupove prema četiri kriterijuma – boja, oblik, veličina i debljina

Socio-emocionalni razvoj: Koristi kompletan pribor za hranjenje; ima omiljenog druga/drugaricu; ponaša se zaštitnički prema mlađoj deci; poštuje pravila igra sa vršnjacima

Razvoj grube i fine motorike: Vozi bicikl; zna da prepozna i da sklopi celinu; hvata loptu jednom rukom; oblači se samo; vezuje pertle