• povezuje dva ista sloga (ba–ba, pa–pa, ta–ta)
  • može da spaja dva različita sloga (ma–ba, ta–ba)
  • razume i odaziva se na svoje ime
  • plače uz izgovaranje m….m…m…m…
  • uočava različite zvuke i počinje da razume njihovo značenje
  • ukoliko se u ovom periodu ne javi pokret glave u pravcu izvora zvuka ili nema brbljanja, može se posumnjati da se sluh deteta ne razvija adekvatno
  • počinje da sedi bez potpore
  • igra se bacajući predmete na pod
  • okreće se sa leđa na stomak