Okupaciona terapija analizira aktivnosti svakodnevnog života u kojima deca imaju smetnje i pomaže im u građenju i jačanju veština koje su potrebne za te aktivnosti. Osnovni cilj okupacione terapije je da obezbedi deci da učestvuju i budu uspešna u svakodnevnim životnim aktivnostima bilo da je to briga o sebi, vrtić, škola, igra ili socijalizacija.

Okupacioni terapeut radi na: veštinama staranja o sebi, veštinama fine i krupne motorike, pažnji, vizuo-motornoj koordinaciji, poremećajima senzorne obrade i još mnogo toga. Na svim tretmanima radi se i na razumevanju govora i razvoju funkcionalne komunikacije.