Disfagija je otežano gutanje. Ona nastaje zbog smetnji u prolazu čvrste i/ ili tečne hrane iz ždrela u želudac.

Disfagija može dovesti do aspiracije hrane, sekreta iz usne šupljine ili i jedno i drugo. Aspiracija može uzrokovati akutnu pneumoniju. Recidivirajuća aspiracija može konačno dovesti do hronične plućne bolesti. Dugotrajna disfagija često dovodi do neodgovarajuće uhranjenosti i mršavljenja.

Disfagija se deli na orofaringealnu i ezofagealnu, u zavisnosti na kom mestu do nje dolazi. Orofaringealna disfagija se najčešće pojavljuje kod bolesnika s neurološkim poremećajima ili mišićnim bolestima. Najčešći uzroci su:

  • Moždani udar
  • Parkinsonova bolest
  • Mijastenija gravis

Ezofagealna disfagija nastaje zbog poremećaja motiliteta ili zbog mehaničke opstrukcije. Najčešći uzroci su:

  • Ahalazija
  • Prsten ili mreža u donjem delu jednjaka
  • Suženje kao posledica delovanja želudačne kiseline
  • Rak jednjaka
  • Difuzni spazam jednjaka