Napokon je naš centar dobio ono o čemu se dugo pričalo. Najsavremeniju procenu i sveobuhvatan način opisa hranjenja novorođenčeta. Zahvaljujući našem trudu i ulaganju u ranu intervenciju Srbija je dobila centar koji može da se pohvali kao jedini koji vrši detaljnu dijagnostiku, procenu i stimulaciju prematurusa od 25 nedelje života pa nadalje kao i terminskih novorođenčadi. Do sada u Srbiji nismo imali skale koje bi detektovale najraniji razvoj orofacijalne regije novorođenčeta. Sada ih imamo i zahvaljujući njima možemo ispitati da li novorođenče ima normalne obrasce orofacijalne regije ili postoji disfunkcija ili disorganizacija. Više ne moramo čekati fazu gukanja ili bablinga da bismo znali da li će dete razvijati govor i jezik. Možemo znati već nekoliko dana posle rođenja. Kada postanete roditelj dobijate najlepšu i najodgovorniju ulogu. Budite odgovorni prema govorno – jezičkom razvoju Vašeg novorođenčeta. Potražite procenu na vreme.