Sistem Voice Toys je napravljen sa zeljom da ga korisnici zavole

Namenjen za rad u logopedskoj i defektološkoj praksi i može se koristiti u radu sa decom svih uzrasta i nivoa razvoja.

Razvijan je sa ljubavlju i željom da se uklopi u proces rada tako da ga ne ometa, već da motiviše pacijente, ubrza njihovo napredovanje i olakša rad terapeuta.

Dizajniran je da bude lak za upotrebu, vizuelno sveden, jednostavnih oblika i jasnih, živih boja, neobičan, ali prirodan i human. Napravljen je od neškodljivih, kvalitetnih materijala.

Koji su elementi sistema i čemu su namenjeni?

Sistem Voice Toys sastoji se od četiri uređaja :

Spread čini 5 stubića koji funkcionišu tako što reaguju na intenzitet zvuka uključivanjem svetla. Što je jači zvuk, pali se više stubića. Namenjeni su vizuelnoj reprezentaciji rasprostiranja glasa u prostoru. Takođe se može koristiti i za vizuelnu pažnju i vizuelno pamćenje.

JumpED je semafor koji pokazuje nivo zvuka ili reaguje na skakanje po trambolini. Mobilnom aplikacijom se može podešavati osetljivost i izvor pobude – mikrofon ili trambolina. Namenjen je vizuelnoj identifikaciji nivoa zvuka i senzomotornoj stimulaciji.

StimulatED je vibrotaktilni uređaj koji reaguje na intenzitet i visinu zvuka proizvodeći nežna svetla raznih boja i blage vibracije. Namenjen je za stimulaciju glasanja i kontrolu visine i intenziteta glasa.

SurroundED su pametni zvučnici koji služe za vežbanje lokalizacije izvora zvuka. Zadatak je da se otkrije iz kog pravca dolaze zvuci koje terapeut bira koristeći mobilnu aplikaciju.