Neuropsihološko testiranje je postupak koji se putem zadavanja neuropsiholoških testova i tehnika procenjuje kognitivno i intelektualno funkcionisanje ispitanika.

U neuropsihloškom testiranju koriste se testovi koji procenjuju:

  • pažnju i koncentraciju
  • pamćenje
  • vizuomotornu i konstrukcionu organizaciju
  • egzekutivne funkcije
  • govornu produkciju i razumevanje govora

Ovakav vid testiranja sporovodi se kod osoba koje su doživele traumu mozga, bez obzira na etioogiju, kao i kod osoba koje ispoljvaju probleme u domenu govora (ne mogu da se sete reči u toku razgovora, imaju problema sa iniciranjem konverzacije, imaju problema sa razumevanjem govorne poruke), pažnje (ne mogu da održe pažnju na zadatku), pamćenja (imaju problema sa kratkoročnim i dugoročnim pamćenjem, kao i prisećanjem događaja i informacija iz bliže ili dalje prošlosti) i egzekutivnih funkcija (problemi planiranja i započinjanja aktivnosti, rešavanja problema, kao i promene strategije rešavanja problema).

Kada se primene neuropsihološki testovi na osnovu njihovog međusobnog odnosa dobija se neuropsihološki profil. Na osnovu tako dobijenog neuropsihološkog profila može se kreirati program rehbilitacije. Osim slabosti neuropsihološko testiranje pruža uvid u očuvane funkcije ispitanika, koje se implementiraju u proces rehabilitacije u cilju ostvarivanja što boljih rezultata.