Uzrast: 3 godine

Razvoj percepcije: Razlikuje toplo i hladno; primećuje nedostatke na crtežu; može da prepozna predmete samo taktilnim putem, bez gledanja

Govorno-jezički razvoj: Počinje da koristi ličnu zamenicu JA; može da kaže šta se jede, pije, oblači; može da odredi pol; upotrebljava imenice, predloge, prideve, priloge; koristi prošlo vreme; zna da recituje kraće pesme; opisuje radnje; pravilno izgovara 18 glasova

Kognitivni razvoj: Igra “kobajagi”; postavlja često pitanja “Šta je to?”; “Ko je to?”; gradi figure od 3 kocke po modelu; nastavlja započeti niz

Socio-emocionalni razvoj: Koristi učtive fraze – molim, hvala, izvini;

Razvoj grube i fine motorike: Trči stabilno i brzo; jede viljuškom; slika vodenim bojicama; crta vertikalne i horizontalne linije i krug;