Dizartrija je neurogeni poremećaj govora koji se karakteriše usporenim, nepreciznim i nekoordinisanim pokretima govorne muskulature. U osnovi same dizartrije su smetnje u mišićnoj kontroli, nastale zbog oštećenja CNS. Pri tom se javlja slabost, usporenost, diskoordinacija ili promena mišićnog tonusa što se odražava na proces produkcije govora kao i probleme u kontroli nevoljnih pokreta kao što su žvakanje i gutanje. Greške u artikulaciji su uvek konzistentne i u glavnom su u obliku distorzije. Nema značajnih disproporcija u sposobnosti percepcije i ekspresije govora. Glas je monoton, postoje problemi u kontroli visine i jačine glasa. Glas može biti promukao, oštar, hipernazalan, u zavisnosti od tipa dizartrije.

Radi postavljanja tačne dijagnoze neophodni su neurološki pregledi, CT, MR.