Logopedsko-defektološki centar Buzganović obavlja sledeće dijagnostičke procedure:

  • Postavljanja precizne govorno-jezičke dijagnoze
  • Identifikuje etiološke faktore koji prouzrukuju poremećaj
  • Postavlja validne parametre za definisanje inividualnog habilitaciono/rehabilitacionog plana i programa
  • Određuje nivo motivacije i pacijentovu želju za promenom stanja
  • Daje inicijalnu prognozu

Dijagnostika se obavlja uzimanjem anamnestičkih podataka od roditelja, uvidom u postojeću medicinsku dokumentaciju i testiranjem deteta.