U našem centru vršimo detaljnu dijagnostiku govora i jezika, ponašanja, učenja, neurospihološku dijagnostiku, senzornu procenu…