Uzrast: 12 – 18 meseci

Razvoj percepcije: Brzo lokalizuje izvor zvuka; prepoznaje predmete na slici

Govorno-jezički razvoj: Javlja se prva funkcionalna reč (kada vidi mamu da kaže “MAMA” ili kada vidi tatu da ga zove “TATA”; kasnije ima aktivan rečnik od 6 do 8 reči; razume naloge “donese”, “dođi”, “idemo”

Kognitivni razvoj: Pronalazi sakriveni predmet; uči putem pokušaja i pogrešaka;

Socio-emocionalni razvoj: Reaguje na svoje ime; ponavlja aktivnosti kojima se ukućani raduju

Razvoj grube i fine motorike: Počinje da hoda samostalno; može da čučne i da ustane; precizno hvata i stavlja sitne predmete u flašicu