Uzrast: 4 – 6 meseci

Razvoj percepcije: Primećuje sitne predmete na stolu; razgleda okolinu pogledom i okreće glavu prema izvoru zvuka; okreće se na poziv po imenu

Govorno-jezički razvoj: Modulira glas kao da peva; vokalizuje dva ili više glasova

Kognitivni razvoj: Sve stavlja u usta; manipuliše predmetima i ispituje ih

Socio-emocionalni razvoj: Razlikuje poznate od nepoznatih osoba

Razvoj grube i fine motorike: Stavlja igračku u usta; igra se rukama; uzima zvečku koja je na dohvatu ruke; glava stoji učvršćena