sandra

Home/Sandra Sokolov-Buzganović

About Sandra Sokolov-Buzganović

Sandra Sokolov Buzganović jedan je od osnivača centra za edukaciju Buzganović.

Bal-A-Vis-X

2023-01-27T08:19:34+00:00

Bal-A-Vis-X (balans/auditivne/vizuelne vežbe) Šta je Bal-A-Vis-X? Bal-A-Vis-X predstavlja pristup učenju koji obuhvata rad celog mozga kroz vežbe različite kompleksnosti koje uključuju balans, auditivnu i vizuelnu informaciju. U većini vežbi se koriste vrećice ispunjene peskom i loptice i zahtevaju prelazak srednje linije i vizuelno pracenje kretanja vrećice/lopte. Polazna tačka ovog pristupa jeste stav da je fizički pokret osnova svakog učenja i da kroz pokret možemo da poboljšamo sposobnost za učenje, kao i obradu novih informacija. Bal-A-Vis-X vežbe su fokusirane na balans, udruživanje vizuelne i auditivne pažnje i na praćenje šablona. Vežbe su zasnovane na ritmu, a zahtevaju koordinaciju celog tela [...]

Bal-A-Vis-X2023-01-27T08:19:34+00:00

Program pripreme predškolaca za polazak u prvi razred

2023-01-27T08:20:06+00:00

Paket usluga koje podrazumeva program pripreme predškolaca za polazak u prvi razred podrazumeva sledeće aktivnosti I deo Inicijalni razgovor sa roditeljima radi utvrđivanja stava i motivacije za uključivanje deteta u program pripreme za polazak u školu Procena očekivanja roditelja od programa i procena spremnosti roditelja za angažovanjem Testiranje detata radi procene telesnog, intelektualnog i emocionalnog statusa i utvrđivanja konkretne oblasti na kojoj je potrebno intenzivnije raditi II deo PLAN PROGRAMA[1] Program se odvija kroz igre i aktivnosti koje utiču na razvoj Samospoznaje i samopouzdanja Pažnje i koncentacije Govorno-jezičkih sposobnosti Socijalnih relacija Odgovornosti i poverenja Životnih veština i razvoj sposobnosti koje [...]

Program pripreme predškolaca za polazak u prvi razred2023-01-27T08:20:06+00:00

Voice Toys

2023-01-27T08:20:39+00:00

Sistem Voice Toys je napravljen sa zeljom da ga korisnici zavole Namenjen za rad u logopedskoj i defektološkoj praksi i može se koristiti u radu sa decom svih uzrasta i nivoa razvoja. Razvijan je sa ljubavlju i željom da se uklopi u proces rada tako da ga ne ometa, već da motiviše pacijente, ubrza njihovo napredovanje i olakša rad terapeuta. Dizajniran je da bude lak za upotrebu, vizuelno sveden, jednostavnih oblika i jasnih, živih boja, neobičan, ali prirodan i human. Napravljen je od neškodljivih, kvalitetnih materijala. Koji su elementi sistema i čemu su namenjeni? Sistem [...]

Voice Toys2023-01-27T08:20:39+00:00

Senzorna integracija za bebe

2023-01-27T08:21:29+00:00

Senzorna integracija za bebe „Senzorna integracija je neurološki proces koji organizuje senzacije iz sopstvenog tela i iz okoline i čini ga moguće efikasno koristiti telo unutar okruženja”. „Bebe su potpuno zavisne od drugih i prirodu nege koju dobijaju može imati duboku i dugotrajnu uticaja na njihov razvoj“.  . Senzorno procesuiranje i rani razvoj su suštinski isprepletani. Od putovanja niz porođajni kanal do popodneva u parku, dete će registrovati svako senzorno iskustvo iz svoje neposredne okoline. Kad god majka pomiluje bebu, kad god se otac igra sa svojom ćerkom ili sinom, ti senzorni stimulusi će [...]

Senzorna integracija za bebe2023-01-27T08:21:29+00:00

Hijerarhija u terapiji hranjenja

2023-01-31T19:36:11+00:00

Senzorni poremećaji hranjenja Koristeći hijerarhiju u hranjenju deci sa senzornim poremećajima u ishrani dajemo postepeni model prihvatanja nečeg novog. Deca koja imaju senzorni poremećaj hranjena teško prihvataju novu hranu, uključujući njene ukuse, teksturu, miris i temperaturu. Možemo reći da deca sa senzornim patološkim obrascima imaju poremećaj ishrane koji atakuje njihovu anticipatornu (vizuelni, olfaktivni i taktilni deo oko usana) i preparacionu zonu (senzorika desni)  hranjenja. Roditelj obično kaže da dete čim vidi hranu odbija da je stavi u usta ili burno reaguje na sam miris hrane. Deca sa senzornim poremećajem u hranjenju će obično grickati hranu koja se brzo topi [...]

Hijerarhija u terapiji hranjenja2023-01-31T19:36:11+00:00

Kada je vreme za logopeda?

2023-01-31T19:38:59+00:00

Kada je vreme za logopeda? Jedno od najčešćih pitanja kada je reč o govoru i jeziku jeste-Kada je vreme za logopeda? Da li je dete još malo? Da li treba sačekati da se govor sam razvije jer su i otac i deda  kasno progovorili? Da li će sa polaskom u vrtić dete progovoriti? Ili je dete samo lenjo? Samo ga mi kod kuće razumemo i niko više? Imamo utisak da je danas ustaljeno mišljenje da dete pre 3. godine ne treba da ide kod logopeda jer je još uvek malo! Ukoliko pogledamo norme za taj uzrast, videćemo da do [...]

Kada je vreme za logopeda?2023-01-31T19:38:59+00:00

Tomatis®

2023-01-27T08:22:21+00:00

Tomatis®  metoda je sistem za treniranje slušanja koji je kreirao ORL lekar Alfred Tomatis. Doktor Tomatis je 1950. godine konstruisao prvi aparat u tu svrhu. Pošto je i sam bio sin operskog pevača, dok je lečio pevača uočio je problem u odnosu slušanje-glas.  Iako je ranije primetio traumu kod ljudi sa vokalnim alternacijama, bio je zapanjen sličnošću između vokalnih problema pacijenta i alternacija u njegovom sluhu. Pevačev glas nije mogao da proizvede frekvencije koje je njegovo uvo samo blago primalo. Odlučio je da pokuša da ispravi pevačevu mogućnost slušanja kako bi proverio da li je na ovaj način moguće otkloniti [...]

Tomatis®2023-01-27T08:22:21+00:00

Play Attention

2023-01-27T08:25:34+00:00

Play Attention Play Attention predstavlja sistem učenja koji funkcioniše po principu Edufeedback-a, tehnologije koja kombinuje skeniranje moždanih impulsa, kognitivne vežbe i tehnike oblikovanja pažnje. Ovaj jedinstven, sveobuhvatni sistem radi na povećanju pažnje, poboljšanju kognitivnih funkcija, oblikovanju ponašanja, jačanju pamćenja, smanjivanju impulsivnosti. Ovakva poboljšanja sa sobom nose i niz drugih promena poput boljeg uspeha u školi, većeg samopouzdanja, istrajnost na zadatku, završavanje zadataka, bolja organizacija i pamćenje, i veća koncentracije. Kako izgleda trening sa Play Attention? Najpre se na ruku stavlja BodyWave pojas, tako da tri mala senzora sa pojasa, nalegnu na kožu. Ovi senzori mere moždanu aktivnost i podatke šalju [...]

Play Attention2023-01-27T08:25:34+00:00

Značaj imitacije na dečji razvoj

2023-01-31T19:40:12+00:00

Da li ste znali da je razvojno najmlađi oblik učenja kod dece, zapravo učenje putem imitacija? Imitacija predstavlja sposobnost deteta da oponaša posmatrana ponašanja okoline. Ona se pojavljuje veoma rano kod dece tipičnog razvoja i ima veliki uticaj na kognitivni, socio-emocionalni i govorno-jezički razvoj. Kada pričamo o imitacijama većina ljudi odmah prvo pomisli na verbalne imitacije ( detetovo ponavljanje onoga što je čulo), međutim pre njih se javlja motorna imitacija (sposobnost deteta da izvede viđeni pokret) i vokalna imitacija ( sposobnost deteta da produkuje glasove koje je čulo). Motorne imitacije možemo da primetimo kod beba od dva do [...]

Značaj imitacije na dečji razvoj2023-01-31T19:40:12+00:00

Samostalni izbor kod dece

2023-01-31T19:40:52+00:00

Pravljenje izbora je sastavni deo nezavisnog funkcionisanja svake osobe u društvu. Mogućnost pravljenja izbora omogućava deci da odlučuju o svojim dnevnim aktivnostima i rutinama, ali predstavlja i početak nezavisnosti i samostalnog donošenja odluka, što su važne veštine u razvoju socijalnih kompetencija svakog deteta. Davanje detetu mogućnost izbora omogućava mu sticanje osećaja kontrole nad sopstvenim životom. Beba stara 4 meseca ima preferenciju ka poznatim licima. Na ovom uzrastu beba iskazuje svoje izbore i želje pogledom ili blagim pokretima tela, poput opuštanja prstiju. Kada roditelji utroše vreme da osmotre i odgovore na bebine signale, beba tada ima želju da komunicira svoje [...]

Samostalni izbor kod dece2023-01-31T19:40:52+00:00

Veštine samoregulacije i nepoželjna ponašanja kod dece

2020-12-18T13:11:00+00:00

Samoregulacija kod dece je pojam koji najčešće srećemo u literaturi koja se bavi senzornim procesuiranjem i najčešće se definiše kao upravljanje sopstvenim ponašanjem. Učenje samoregulacije bi trebalo da bude važan cilj u defektološkim tretmanima dece sa smetnjama i kašnjenjem u razvoju. Većina dece u ranom detinjstvu prolazi faze koje su za roditelje izazovne kao što su tantrumi, faza negacije, pomeranje granica i slične. Ono što se često dešava je da kod dece sa kašnjenjem ili smetnjama u razvoju ove faze traju duže, intenzivnije su, javljaju se kasnije, a najčešći razlog toga je loša samoregulacija. Roditelji često to povezuju sa [...]

Veštine samoregulacije i nepoželjna ponašanja kod dece2020-12-18T13:11:00+00:00

Razvojna disfazija – činjenice i zablude

2023-01-31T19:42:10+00:00

Vrlo često se susrećemo u praksi sa situacijom gde je svaki odložen govorno-jezički razvoj dijagnostikovan kao disfazija? A tu dijagnozu postavljaju ljudi koji za to nisu kompetentni.  Često se čuje komentar je dete malo i da će progovoriti, samo je lenjo i nezainteresovano, dečak je, sačekaćemo još malo itd. Da li je baš sve tako? Šta je zaista disfazija, kada se dijagnostikuje i kako razlikuje od drugih razvojnih poremećaja i do kada možemo govoriti da dete ima disfaziju, šta su činjenice, a šta zablude i koje su posledice svega toga? Najpre da objasnimo da je disfazija razvojni jezički poremećaj, [...]

Razvojna disfazija – činjenice i zablude2023-01-31T19:42:10+00:00

Sandra Sokolov Buzganović

2023-01-10T07:36:13+00:00

Rođena je u Dimitrovgradu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu je upisala 2006. godine i diplomirala 2010. godine na odseku za logopediju. Iste godine je upisala master studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu koje je završila 2011. - Opširnije

Sandra Sokolov Buzganović2023-01-10T07:36:13+00:00

Dijagnostika sisanja

2023-01-27T08:26:26+00:00

Napokon je naš centar dobio ono o čemu se dugo pričalo. Najsavremeniju procenu i sveobuhvatan način opisa hranjenja novorođenčeta. Zahvaljujući našem trudu i ulaganju u ranu intervenciju Srbija je dobila centar koji može da se pohvali kao jedini koji vrši detaljnu dijagnostiku, procenu i stimulaciju prematurusa od 25 nedelje života pa nadalje kao i terminskih novorođenčadi. Do sada u Srbiji nismo imali skale koje bi detektovale najraniji razvoj orofacijalne regije novorođenčeta. Sada ih imamo i zahvaljujući njima možemo ispitati da li novorođenče ima normalne obrasce orofacijalne regije ili postoji disfunkcija ili disorganizacija. Više ne moramo čekati fazu gukanja ili bablinga [...]

Dijagnostika sisanja2023-01-27T08:26:26+00:00

Psihološko savetovalište

2020-08-26T09:43:53+00:00

Šta je psihološko savetovalište? Roditeljstvo sa sobom nosi niz izazova. Na neke su roditelji spremni, a neke rešavaju intuitivno i motivisani brigom. Ipak, ponekad roditelji nailaze na poteškoće te im je potrebna stručna pomoć. Savetodavni rad podrazumeva susrete u kojima se sa stručnjakom kroz razgovor zajedničkim radom dolazi do rešenja problema, sticanja novih veština i prevazilaženje neprijatnih emocija. Kome je namenjeno? Susreti sa psihologom su za svakoga ko prepoznaje da nailazi na poteškoće, nalazi se u nekoj krizi, za nekog ko se susreće sa neprijatnim emocijama i onima koji žele da unaprede svoje veštine u razrešavanju izazova. Savetovalište radi u [...]

Psihološko savetovalište2020-08-26T09:43:53+00:00

Senzorna integracija

2023-01-27T08:27:15+00:00

Sva deca bi trebala da uživaju u istraživanju sveta koji ih okružuje, dodirom, pokretom, vidom, sluhom, mirisom, ukusom... Sposobnost mozga za primanje, filtriranje, organizovanje i davanje smisla svim tim čulnim dražima iz spoljašnje sredine naziva se senzorna integracija i veoma je važna za oblikovanje ponašanja, koje često može biti uslovljeno poremećajem senzorne integracije. Poremećaj senzorne integracije se javlja kada mozak pogrešno dešifruje senzorne nadražaje iz našeg tela i okoline. Kod dece se ovaj poremećaj može ispoljavati na različite načine i kroz različita ponašanja i reakcije deteta na određeni senzorni stimulus mogu varirati iz dana u dan u zavisnosti od [...]

Senzorna integracija2023-01-27T08:27:15+00:00

Defektološki tretman

2023-02-01T07:41:53+00:00

Defektološki tretman, odnosno individualni preventivno-korektivni rad sprovodi se u svim oblastima dečjeg razvoja. Defektolog radi sa detetom na razvoju: kognitivnih sposobnosti, krupne i fine motorike, grafomotorike, samostalnosti i brizi o sebi i socio-emocionalnom razvoju. Defektološki pristup ličnosti se oslanja na detetove jake strane i njegova interesovanja, a ne samo na dinamiku usporenog ili odloženog razvoja određenih funkcija.

Defektološki tretman2023-02-01T07:41:53+00:00