sandra

Home/Sandra Sokolov-Buzganović

About Sandra Sokolov-Buzganović

This author has not yet filled in any details.
So far Sandra Sokolov-Buzganović has created 60 blog entries.

Play Attention

2021-06-08T13:22:36+00:00

Play Attention Play Attention predstavlja sistem učenja koji funkcioniše po principu Edufeedback-a, tehnologije koja kombinuje skeniranje moždanih impulsa, kognitivne vežbe i tehnike oblikovanja pažnje. Ovaj jedinstven, sveobuhvatni sistem radi na povećanju pažnje, poboljšanju kognitivnih funkcija, oblikovanju ponašanja, jačanju pamćenja, smanjivanju impulsivnosti. Ovakva poboljšanja sa sobom nose i niz drugih promena poput boljeg uspeha u školi, većeg samopouzdanja, istrajnost na zadatku, završavanje zadataka, bolja organizacija i pamćenje, i veća koncentracije. Kako izgleda trening sa Play Attention? Najpre se na ruku stavlja BodyWave pojas, tako da tri mala senzora sa pojasa, nalegnu na kožu. Ovi senzori mere moždanu aktivnost i podatke šalju [...]

Play Attention2021-06-08T13:22:36+00:00

Značaj imitacije na dečji razvoj

2021-03-23T10:26:58+00:00

Da li ste znali da je razvojno najmlađi oblik učenja kod dece, zapravo učenje putem imitacija? Imitacija predstavlja sposobnost deteta da oponaša posmatrana ponašanja okoline. Ona se pojavljuje veoma rano kod dece tipičnog razvoja i ima veliki uticaj na kognitivni, socio-emocionalni i govorno-jezički razvoj. Kada pričamo o imitacijama većina ljudi odmah prvo pomisli na verbalne imitacije ( detetovo ponavljanje onoga što je čulo), međutim pre njih se javlja motorna imitacija (sposobnost deteta da izvede viđeni pokret) i vokalna imitacija ( sposobnost deteta da produkuje glasove koje je čulo). Motorne imitacije možemo da primetimo kod beba od dva do [...]

Značaj imitacije na dečji razvoj2021-03-23T10:26:58+00:00

Samostalni izbor kod dece

2021-02-16T10:14:22+00:00

Pravljenje izbora je sastavni deo nezavisnog funkcionisanja svake osobe u društvu. Mogućnost pravljenja izbora omogućava deci da odlučuju o svojim dnevnim aktivnostima i rutinama, ali predstavlja i početak nezavisnosti i samostalnog donošenja odluka, što su važne veštine u razvoju socijalnih kompetencija svakog deteta. Davanje detetu mogućnost izbora omogućava mu sticanje osećaja kontrole nad sopstvenim životom. Beba stara 4 meseca ima preferenciju ka poznatim licima. Na ovom uzrastu beba iskazuje svoje izbore i želje pogledom ili blagim pokretima tela, poput opuštanja prstiju. Kada roditelji utroše vreme da osmotre i odgovore na bebine signale, beba tada ima želju da komunicira svoje [...]

Samostalni izbor kod dece2021-02-16T10:14:22+00:00

Veštine samoregulacije i nepoželjna ponašanja kod dece

2020-12-18T13:11:00+00:00

Samoregulacija kod dece je pojam koji najčešće srećemo u literaturi koja se bavi senzornim procesuiranjem i najčešće se definiše kao upravljanje sopstvenim ponašanjem. Učenje samoregulacije bi trebalo da bude važan cilj u defektološkim tretmanima dece sa smetnjama i kašnjenjem u razvoju. Većina dece u ranom detinjstvu prolazi faze koje su za roditelje izazovne kao što su tantrumi, faza negacije, pomeranje granica i slične. Ono što se često dešava je da kod dece sa kašnjenjem ili smetnjama u razvoju ove faze traju duže, intenzivnije su, javljaju se kasnije, a najčešći razlog toga je loša samoregulacija. Roditelji često to povezuju sa [...]

Veštine samoregulacije i nepoželjna ponašanja kod dece2020-12-18T13:11:00+00:00

Razvojna disfazija – činjenice i zablude

2021-02-16T13:46:52+00:00

Vrlo često se susrećemo u praksi sa situacijom gde je svaki odložen govorno-jezički razvoj dijagnostikovan kao disfazija? A tu dijagnozu postavljaju ljudi koji za to nisu kompetentni.  Često se čuje komentar je dete malo i da će progovoriti, samo je lenjo i nezainteresovano, dečak je, sačekaćemo još malo itd. Da li je baš sve tako? Šta je zaista disfazija, kada se dijagnostikuje i kako razlikuje od drugih razvojnih poremećaja i do kada možemo govoriti da dete ima disfaziju, šta su činjenice, a šta zablude i koje su posledice svega toga? Najpre da objasnimo da je disfazija razvojni jezički poremećaj, [...]

Razvojna disfazija – činjenice i zablude2021-02-16T13:46:52+00:00

Sandra Sokolov Buzganović

2021-04-06T06:20:45+00:00

Rođena je u Dimitrovgradu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu je upisala 2006. godine i diplomirala 2010. godine na odseku za logopediju. Iste godine je upisala master studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu koje je zavr[ila 2011. - Opširnije

Sandra Sokolov Buzganović2021-04-06T06:20:45+00:00

Dijagnostika sisanja

2020-10-14T08:27:20+00:00

Napokon je naš centar dobio ono o čemu se dugo pričalo. Najsavremeniju procenu i sveobuhvatan način opisa hranjenja novorođenčeta. Zahvaljujući našem trudu i ulaganju u ranu intervenciju Srbija je dobila centar koji može da se pohvali kao jedini koji vrši detaljnu dijagnostiku, procenu i stimulaciju prematurusa od 25 nedelje života pa nadalje kao i terminskih novorođenčadi. Do sada u Srbiji nismo imali skale koje bi detektovale najraniji razvoj orofacijalne regije novorođenčeta. Sada ih imamo i zahvaljujući njima možemo ispitati da li novorođenče ima normalne obrasce orofacijalne regije ili postoji disfunkcija ili disorganizacija. Više ne moramo čekati fazu gukanja ili bablinga [...]

Dijagnostika sisanja2020-10-14T08:27:20+00:00

Nauči me da žvaćem

2020-12-11T13:41:05+00:00

U praksi se često susrećemo sa rečenicom: „moje dete ne želi da zvaće previše je lenjo za to“. Da li Vi zaista verujete u to ili Vas neko ubedi da je to tako? Osećamo potrebu da kao Centar koji se bavi poremećajima žvakanja napišemo po neku rečenicu o tome. Žvakanje prolazi kroz nekoliko faza. U prvoj fazi razvoja je refleksa radnja a kasnije postaje voljno i traje ceo život. Da li nešto što je refleksno može u isto vreme biti i lenjo? Kod nas je problem jer to retko ko dijagnostikuje a svi imaju po neki savet kako to [...]

Nauči me da žvaćem2020-12-11T13:41:05+00:00

Psihološko savetovalište

2020-08-26T09:43:53+00:00

Šta je psihološko savetovalište? Roditeljstvo sa sobom nosi niz izazova. Na neke su roditelji spremni, a neke rešavaju intuitivno i motivisani brigom. Ipak, ponekad roditelji nailaze na poteškoće te im je potrebna stručna pomoć. Savetodavni rad podrazumeva susrete u kojima se sa stručnjakom kroz razgovor zajedničkim radom dolazi do rešenja problema, sticanja novih veština i prevazilaženje neprijatnih emocija. Kome je namenjeno? Susreti sa psihologom su za svakoga ko prepoznaje da nailazi na poteškoće, nalazi se u nekoj krizi, za nekog ko se susreće sa neprijatnim emocijama i onima koji žele da unaprede svoje veštine u razrešavanju izazova. Savetovalište radi u [...]

Psihološko savetovalište2020-08-26T09:43:53+00:00

Senzorna integracija

2020-10-14T08:26:18+00:00

Sva deca bi trebala da uživaju u istraživanju sveta koji ih okružuje, dodirom, pokretom, vidom, sluhom, mirisom, ukusom... Sposobnost mozga za primanje, filtriranje, organizovanje i davanje smisla svim tim čulnim dražima iz spoljašnje sredine naziva se senzorna integracija i veoma je važna za oblikovanje ponašanja, koje često može biti uslovljeno poremećajem senzorne integracije. Poremećaj senzorne integracije se javlja kada mozak pogrešno dešifruje senzorne nadražaje iz našeg tela i okoline. Kod dece se ovaj poremećaj može ispoljavati na različite načine i kroz različita ponašanja i reakcije deteta na određeni senzorni stimulus mogu varirati iz dana u dan u zavisnosti od umora, [...]

Senzorna integracija2020-10-14T08:26:18+00:00

Defektološki tretman

2020-10-14T08:25:41+00:00

Defektološki tretman, odnosno individualni preventivno-korektivni rad sprovodi se u svim oblastima dečjeg razvoja. Defektolog radi sa detetom na razvoju: kognitivnih sposobnosti, krupne i fine motorike, grafomotorike, samostalnosti i brizi o sebi i socio-emocionalnom razvoju. Defektološki pristup ličnosti se oslanja na detetove jake strane i njegova interesovanja, a ne samo na dinamiku usporenog ili odloženog razvoja određenih funkcija.

Defektološki tretman2020-10-14T08:25:41+00:00

Sara Šaša

2021-04-05T19:15:07+00:00

Studije psihologije je završila na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu sa usmerenjem na razvojno pedagošku psihologiju, gde trenutno pohađa i master studije. Dodatne edukacije ima iz oblasti psihoterapije, od čega ima završen napredni nivo Transakciono – asimilativnog pristupa psihoterapiji i kurs Partnerskog savetovanja kao deo Sistemske porodične psihoterapije. - Opširnije

Sara Šaša2021-04-05T19:15:07+00:00

Dragana Savić-Drakulić

2021-04-05T19:16:06+00:00

Rođena je 1989. godine u Novom Sadu. U Bačkoj Palanci je završila osnovnu i srednju školu, nakon čega 2008. godine upisuje Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, smer logopedija. Osnovne i master studije je završila 2013. godine, posle čega otpočinje pripravnički staž u Razvojnom savetovalištu pri Domu zdravlja „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu - Opširnije

Dragana Savić-Drakulić2021-04-05T19:16:06+00:00

Sanja Banjac

2021-04-05T19:17:07+00:00

Rođena u Novom Sadu gde je završila osnovnu i srednju školu. Na Medicinskom fakultetu na smeru Specijalna edukacija i rehabilitacija – Logopedija, diplomirala je 2020. godine sa prosečnom ocenom 9,54. Na završnoj godini bila je stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije. Tokom studiranja radila je praksu u Sigurnoj dečijoj kući - Opširnije

Sanja Banjac2021-04-05T19:17:07+00:00

Kristina Dondur

2021-04-06T06:27:24+00:00

Rođena je 1995. godine u Novom Sadu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet u Novom Sadu upisala je 2014. godine i diplomirala 2019. godine na smeru Specijalna edukacija i rehabilitacija – Višestruka ometenost. Trenutno je na master akademskim studijama Specijalne edukacije i rehabilitacije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu - Opširnije

Kristina Dondur2021-04-06T06:27:24+00:00

7 godina

2020-10-14T08:40:36+00:00

Uzrast: 7 godina Razvoj percepcije: Sposobnost za periferno viđenje; razvijena sposobnost perceptivnog pretraživanja i analize Govorno-jezički razvoj: Ima glasovnu analizu i sintezu; počinje da čita i piše; zna sva slova i brojeve Kognitivni razvoj: Početak stadijuma konkretnih operacija Socio-emocionalni razvoj: Sposobnost za saradnju i zajedničke aktivnosti Razvoj grube i fine motorike: Samostalno za većinu stvari i aktivnosti

7 godina2020-10-14T08:40:36+00:00