Master defektolog-logoped

Neonatalni orofacijalni terapeut

Sandra Sokolov Buzganović

Sandra Sokolov Buzganović je rođena u Dimitrovgradu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu je upisala 2006. godine i diplomirala 2010. godine na odseku za logopediju. Iste godine je upisala master studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu koje je 2011. završila. Iste godine je upisala doktorske studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

Od 2011. do 2014. godine je radila u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora u Beogradu kao audiolingvista – logoped gde je završila obuku za primenu „KSAFA“ sistema. Od 2011. do 2014. godine je bila realizator projekta Ministarstva nauke Republike Srbije pod nazivom „Interdisciplinarna istraživanja kvaliteta verbalne komunikacije”, MNTR, projekat 178027.

U maju 2016. godine je stekla sertifikat za Tui Na masažu. Septembra 2016. godine je stekla sertifikat od strane Američke Asocijacije za Govor, Jezik i Sluh (ASHA) – Eswallow i sertifikovan je terapeut za terapiju gutanja ( disfagija ). Jedan je od osnivača centra za edukaciju Buzganović.

U martu 2017.godine dobija najlepši sertifikat. Postaje mama devojčice Sare. Zahvaljujući tome, odlučuje da završi edukaciju koja otvara novo poglavlje u samoj prevenciji i pristupu govorno jezičkom i orofacijalnom razvoju kod dece. Završava iste godine i edukaciju iz Dynamic and Postural Reflex Integration od strane Svetlana Masgutova Educational Institute.

U junu 2019.godine završava edukaciju za neonatalnog orofacijalnog terapeuta licenciranog od Američke asocijacije za govor i jezik i kao takva postaje jedini logoped u Srbiji i regionu koji se bavi najranijom dijagnostikom orofacijalne regije. Boravkom na klinici u Frajburgu dobija nemački sertifikat za neonatalnog terapeuta.

U julu 2019.godine završava seminar za Infant Oral Assessment: Exploring Anatomy and Function Beyond the Frenulum. Kao i edukacije: Newborn Individualized Developmental Care and Assessment (NIDCAP) in the NICU: I Concepts, Effectiveness and Clinical Implementation I Assessment Tool for Lingual Frenulum Function (ATLFF).

Ispirisana snagom rane prevencije 2020. završava još jedan seminar koji se tiče najranije stimulacije orofacijalne regije – Therapieplanung und Behandlung (früh)kindlicher Fütterstörungen bei Frühgeborenen.

Saradnik je nekoliko privatnih vrtića u Novom Sadu. Autor je više naučnih radova i aktivan učesnik nacionalnih i međunarodnih naučnih konferencija.