Naš tim

Home/Naš tim

Sandra Sokolov Buzganović

2021-04-06T06:20:45+00:00

Rođena je u Dimitrovgradu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu je upisala 2006. godine i diplomirala 2010. godine na odseku za logopediju. Iste godine je upisala master studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu koje je zavr[ila 2011. - Opširnije

Sandra Sokolov Buzganović2021-04-06T06:20:45+00:00

Sara Šaša

2021-04-05T19:15:07+00:00

Studije psihologije je završila na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu sa usmerenjem na razvojno pedagošku psihologiju, gde trenutno pohađa i master studije. Dodatne edukacije ima iz oblasti psihoterapije, od čega ima završen napredni nivo Transakciono – asimilativnog pristupa psihoterapiji i kurs Partnerskog savetovanja kao deo Sistemske porodične psihoterapije. - Opširnije

Sara Šaša2021-04-05T19:15:07+00:00

Dragana Savić-Drakulić

2021-04-05T19:16:06+00:00

Rođena je 1989. godine u Novom Sadu. U Bačkoj Palanci je završila osnovnu i srednju školu, nakon čega 2008. godine upisuje Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, smer logopedija. Osnovne i master studije je završila 2013. godine, posle čega otpočinje pripravnički staž u Razvojnom savetovalištu pri Domu zdravlja „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu - Opširnije

Dragana Savić-Drakulić2021-04-05T19:16:06+00:00

Sanja Banjac

2021-04-05T19:17:07+00:00

Rođena u Novom Sadu gde je završila osnovnu i srednju školu. Na Medicinskom fakultetu na smeru Specijalna edukacija i rehabilitacija – Logopedija, diplomirala je 2020. godine sa prosečnom ocenom 9,54. Na završnoj godini bila je stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije. Tokom studiranja radila je praksu u Sigurnoj dečijoj kući - Opširnije

Sanja Banjac2021-04-05T19:17:07+00:00

Kristina Dondur

2021-04-06T06:27:24+00:00

Rođena je 1995. godine u Novom Sadu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet u Novom Sadu upisala je 2014. godine i diplomirala 2019. godine na smeru Specijalna edukacija i rehabilitacija – Višestruka ometenost. Trenutno je na master akademskim studijama Specijalne edukacije i rehabilitacije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu - Opširnije

Kristina Dondur2021-04-06T06:27:24+00:00

Dragica Vojnović

2021-04-05T19:19:44+00:00

U Inđiji je završila osnovnu i srednju školu, nakon čega upisuje Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, smer logopedija. Stručnu praksu je obavila u PU "Boško Buha" u Inđiji. U toku 2016. godine radila je na mestu stručnog saradnika u OŠ "Jovan Popović" u Inđiji. Pripravnički staž je obavila u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju "Prof. dr Cvetko Brajović" - Opširnije

Dragica Vojnović2021-04-05T19:19:44+00:00

Marija Svilar

2021-04-05T19:21:10+00:00

Marija Svilar je rođena 1991. godine u Zrenjaninu. Diplomirala je 2015. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i stekla zvanje Diplomirani defektolog na smeru inkluzivno obrazovanje. Od 2011. godine je volontirala u Društvu za podršku osoba sa autizmom grada Novog Sada (DPOSA) i Savezu organizacija osoba sa smetnjama u razvoju (SOPOR) - Opširnije

Marija Svilar2021-04-05T19:21:10+00:00

Marina Stamenić

2021-04-05T19:22:16+00:00

Rođena je u Šapcu 1994. godine. Diplomirala je 2018. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i stekla zvanje Diplomirani defektolog na smeru višestruka ometenost. Iste godine je upisala master studije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Od 2017. do 2019. godine je radila kao personalni asistent u Osnovnoj školi „Svetozar Marković Toza“ u Novom Sadu - Opširnije

Marina Stamenić2021-04-05T19:22:16+00:00

Irena Milosavljević

2021-04-05T19:23:23+00:00

Rođena u Jagodini gde sam završila osnovnu i srednju školu. Na fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu diplomirala 2018. godine na smeru za logopediju. Tokom studiranja obavila stručnu praksu u Domu zdravlja Jagodina. U periodu od 2018. do 2019. godine obavila pripravnički staž u Domu zdravlja Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi - Opširnije

Irena Milosavljević2021-04-05T19:23:23+00:00

Dunja Prijić

2021-04-05T19:25:01+00:00

Rođena je u Beogradu 1995. godine gde je završila osnovnu i srednju školu. Na fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu je diplomirala 2019. godine na odseku za logopediju. Trenutno je na master studijama. volontirala u logopedskom centru „Fluenta“ u Beogradu, a nakon završetka fakulteta volontirala je u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora u Novom Sadu - Opširnije

Dunja Prijić2021-04-05T19:25:01+00:00

Kristina Milosavljević

2021-08-10T08:43:02+00:00

Kristina Milosavljević rođena je 1994. godine u Novom Sadu gde je završila osnovnu i srednju školu. Osnovne studije Specijalne edukacije i rehabilitacije, smer višestruka ometenost, na Medicinskom fakultetu Novi Sad završila je 2017. godine sa prosekom 9.73, a master studije specijalne edukacije i rehabilitacije završila je 2020. godine na istom fakultetu sa prosekom 9.63 - Opširnije

Kristina Milosavljević2021-08-10T08:43:02+00:00