Naš tim

Home/Naš tim

Sandra Sokolov Buzganović

2023-01-10T07:36:13+00:00

Rođena je u Dimitrovgradu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu je upisala 2006. godine i diplomirala 2010. godine na odseku za logopediju. Iste godine je upisala master studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu koje je završila 2011. - Opširnije

Sandra Sokolov Buzganović2023-01-10T07:36:13+00:00

Dragana Savić-Drakulić

2023-02-01T07:59:23+00:00

U Bačkoj Palanci je završila osnovnu i srednju školu, nakon čega upisuje Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, smer logopedija. Nakon završetka osnovnih i master studija otpočinje pripravnički staž u Razvojnom savetovalištu pri Domu zdravlja „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu - Opširnije

Dragana Savić-Drakulić2023-02-01T07:59:23+00:00

Kristina Dondur

2023-02-01T08:01:34+00:00

Rođena je u Novom Sadu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet u Novom Sadu upisala je 2014. godine i diplomirala 2019. godine na smeru Specijalna edukacija i rehabilitacija – Višestruka ometenost. Trenutno je na master akademskim studijama Specijalne edukacije i rehabilitacije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu - Opširnije

Kristina Dondur2023-02-01T08:01:34+00:00

Marija Svilar Radulović

2023-01-18T07:22:48+00:00

Marija Svilar je rođena 1991. godine u Zrenjaninu gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 2015. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i stekla zvanje Diplomirani defektolog na smeru inkluzivno obrazovanje. Trenutno na master studijama Specijalne edukacije i rehabilitacije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. - Opširnije

Marija Svilar Radulović2023-01-18T07:22:48+00:00

Irena Milosavljević

2023-01-10T07:43:43+00:00

Rođena u Jagodini gde sam završila osnovnu i srednju školu. Na fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu diplomirala 2018. godine na smeru za logopediju. Tokom studiranja obavila stručnu praksu u Domu zdravlja Jagodina. U periodu od 2018. do 2019. godine obavila pripravnički staž u Domu zdravlja Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi - Opširnije

Irena Milosavljević2023-01-10T07:43:43+00:00

Kristina Milosavljević

2023-01-10T07:55:04+00:00

Kristina Milosavljević rođena je 1994. godine u Novom Sadu gde je završila osnovnu i srednju školu. Osnovne studije Specijalne edukacije i rehabilitacije, smer višestruka ometenost, na Medicinskom fakultetu Novi Sad završila je 2017. godine sa prosekom 9.73, a master studije specijalne edukacije i rehabilitacije završila je 2020. godine na istom fakultetu sa prosekom 9.63 - Opširnije

Kristina Milosavljević2023-01-10T07:55:04+00:00

Milica Koprivica

2023-01-10T07:58:05+00:00

Rođena 1996. godine u Vrbasu gde je završila osnovnu i srednju školu. Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu na smeru Specijalna edukacija i rehabilitacija, modul Logopedija, diplomirala je 2020. godine sa prosečnom ocenom 9,63. Tokom osnovnih i master studija bila je stipendista Fonda za mlade telente Republike Srbije “Dositej Obradović”, kao i dobitnik nagrada za postignut uspeh od strane Univerziteta u Novom Sadu - Opširnije

Milica Koprivica2023-01-10T07:58:05+00:00

Milica Vučetić

2023-01-10T08:01:36+00:00

Rođena je u Šapcu 1996. godine, gde je završila srednju medicinsku školu ’’Dr Andra Jovanović’’. Medicinski fakultet upisala je 2015. godine i diplomirala 2021. godine na smeru Specijalna edukacija i rehabilitacija – višestruka ometenost. Trenutno je na master studijama psihologije na Fakultetu za sport i turizam, smer primenjena psihologija, u Novom Sadu - Opširnije

Milica Vučetić2023-01-10T08:01:36+00:00