Naš tim

Home/Naš tim

Sandra Sokolov Buzganović

2021-10-21T11:41:00+00:00

Rođena je u Dimitrovgradu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu je upisala 2006. godine i diplomirala 2010. godine na odseku za logopediju. Iste godine je upisala master studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu koje je završila 2011. - Opširnije

Sandra Sokolov Buzganović2021-10-21T11:41:00+00:00

Dragana Savić-Drakulić

2021-04-05T19:16:06+00:00

Rođena je 1989. godine u Novom Sadu. U Bačkoj Palanci je završila osnovnu i srednju školu, nakon čega 2008. godine upisuje Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, smer logopedija. Osnovne i master studije je završila 2013. godine, posle čega otpočinje pripravnički staž u Razvojnom savetovalištu pri Domu zdravlja „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu - Opširnije

Dragana Savić-Drakulić2021-04-05T19:16:06+00:00

Kristina Dondur

2021-04-06T06:27:24+00:00

Rođena je 1995. godine u Novom Sadu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet u Novom Sadu upisala je 2014. godine i diplomirala 2019. godine na smeru Specijalna edukacija i rehabilitacija – Višestruka ometenost. Trenutno je na master akademskim studijama Specijalne edukacije i rehabilitacije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu - Opširnije

Kristina Dondur2021-04-06T06:27:24+00:00

Marija Svilar

2022-11-10T09:23:26+00:00

Marija Svilar je rođena 1991. godine u Zrenjaninu gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 2015. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i stekla zvanje Diplomirani defektolog na smeru inkluzivno obrazovanje. Trenutno na master studijama Specijalne edukacije i rehabilitacije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. - Opširnije

Marija Svilar2022-11-10T09:23:26+00:00

Marina Stamenić

2021-04-05T19:22:16+00:00

Rođena je u Šapcu 1994. godine. Diplomirala je 2018. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i stekla zvanje Diplomirani defektolog na smeru višestruka ometenost. Iste godine je upisala master studije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Od 2017. do 2019. godine je radila kao personalni asistent u Osnovnoj školi „Svetozar Marković Toza“ u Novom Sadu - Opširnije

Marina Stamenić2021-04-05T19:22:16+00:00

Irena Milosavljević

2021-04-05T19:23:23+00:00

Rođena u Jagodini gde sam završila osnovnu i srednju školu. Na fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu diplomirala 2018. godine na smeru za logopediju. Tokom studiranja obavila stručnu praksu u Domu zdravlja Jagodina. U periodu od 2018. do 2019. godine obavila pripravnički staž u Domu zdravlja Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi - Opširnije

Irena Milosavljević2021-04-05T19:23:23+00:00

Kristina Milosavljević

2021-08-10T08:43:02+00:00

Kristina Milosavljević rođena je 1994. godine u Novom Sadu gde je završila osnovnu i srednju školu. Osnovne studije Specijalne edukacije i rehabilitacije, smer višestruka ometenost, na Medicinskom fakultetu Novi Sad završila je 2017. godine sa prosekom 9.73, a master studije specijalne edukacije i rehabilitacije završila je 2020. godine na istom fakultetu sa prosekom 9.63 - Opširnije

Kristina Milosavljević2021-08-10T08:43:02+00:00

Milica Koprivica

2022-01-17T10:34:10+00:00

Rođena 1996. godine u Vrbasu gde je završila osnovnu i srednju školu. Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu na smeru Specijalna edukacija i rehabilitacija, modul Logopedija, diplomirala je 2020. godine sa prosečnom ocenom 9,63. Tokom osnovnih i master studija bila je stipendista Fonda za mlade telente Republike Srbije “Dositej Obradović”, kao i dobitnik nagrada za postignut uspeh od strane Univerziteta u Novom Sadu - Opširnije

Milica Koprivica2022-01-17T10:34:10+00:00

Milica Vučetić

2022-01-17T09:52:51+00:00

Rođena je u Šapcu 1996. godine, gde je završila srednju medicinsku školu ’’Dr Andra Jovanović’’. Medicinski fakultet upisala je 2015. godine i diplomirala 2021. godine na smeru Specijalna edukacija i rehabilitacija – višestruka ometenost. Trenutno je na master studijama psihologije na Fakultetu za sport i turizam, smer primenjena psihologija, u Novom Sadu - Opširnije

Milica Vučetić2022-01-17T09:52:51+00:00

Dragana Vučinić

2022-01-25T11:57:05+00:00

Rođena je u Banja Luci 1998.godine. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Srpcu. Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu na smeru Specijalna edukacija i rehabilitacija, modul Logopedija, diplomirala je 2021. godine. Tokom studija radila je praksu na Institutu za zdravstvenu zastitu dece i omladine Vojvodine, ORL klinici - Opširnije

Dragana Vučinić2022-01-25T11:57:05+00:00