Marijana Grmača rođena je u Senti. Osnovnu školu:„Jovan Jovanović Zmaj” završila je u Novom Kneževcu, nakon čega je upisala i kao nosilac Vukove diplome završila opšti smer „Gimnazije Novi Kneževac” u Novom Kneževcu. Nakon toga je završila studije na Medicinksom fakultetu Univerziteta  u Novom Sadu na smeru Logopedija sa prosečnom ocenom 9,50. Na završnoj godini bila je stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije.

Tokom studija praksu je sticala u domu Veternik, kod logopeda i surdo-audiologa  na Orl klinici u Novom Sadu, logopeda  u Dečijoj bolnici i u SOŠO: “Milan Petrović”, takođe u Novom Sadu.

Pored znanja koja je stekla na fakultetu, pohađa i različite seminare.

U toku studija ostvarila je pasivno učešće na stručnim skupovima iz oblasti Specijalne edukacije i rehabilitacije.