Cerebralna paraliza se odnosi na grupu neuroloških poremećaja koji se mogu javiti u toku trudnoće,  za vreme porođaja kao komplikacija ili posle porođaja u ranom detinjstvu i trajno utiču na kretanje tela i koordinaciju mišića, držanje i ravnotežu.

Deca sa CP pokazuju širok spektar simptoma, uključujući:

 • nedostatak koordinacije mišića pri izvođenju voljnih pokreta (ataksija);
 • poremećaj tonusa mišića ( uključujući i varijacije u distribuciji i intenzitetu mišičnog tonusa)
 • usporen motorički razvoj
 • perzistiranje primitivnih refleksa
 • patološke posturalne reakcije
 • pojava asimetrije u motoričkim obrascima
 • hodanje na nožnim prstima;
 • izražena salivacija ili poremećaji pri gutanju i govoru;
 • tremor ili slučajni nevoljni pokreti;i
 • poremećaj pri preciznim pokretima kao što je pisanje ili zakopčavanje majice;
 • problemi sa orjentacijom u prostoru
 • problemi sa vizuelnom percepcijom, pažnjom i pamćenjem

Neki znakovi ranog upozorenja:

 • CP kod beba mlađih od 6 meseci starosti:
 • Držanje glave kasni kada bebu podignete dok leži na leđima
 • Beba je ukočena
 • Beba je mlitava
 • Kada podignete bebu, noge joj se ukoče i prekrste
 • CP kod beba starijih od 6 meseci
 • Beba se ne okreće ni na jednu stranu
 • Ne može da skupi ruke
 • Ima poteškoća da dovede ruke do usta
 • Dohvata stvari samo jednom rukom, a drugu šaku stiska u pesnicu
 • CP kod bebe starije od 10 meseci
 • Puzi naizmenično, gurajući se jednom rukom i nogom dok vuče suprotnu ruku i nogu
 • Ne može da održi stojeći položaj

Tipovi cerebralne paralize:

Spastična cerebralna paraliza je najčešći tip poremećaja. Karakterišu je ukočeni mišići i nespretni pokreti. Oblici spastične cerebralne paralize uključuju:

 • Spastična hemiplegija / hemipareza tipično pogađa ruku i ruku na jednoj strani tela, ali može uključiti i nogu. Deca sa spastičnom hemiplegijom uglavnom hodaju kasnije na vrhovima prstiju zbog čvrstih tetiva pete. Ruka i noga zahvaćene strane su često kraći i tanji. Neka deca će razviti abnormalnu zakrivljenost kičme (skoliozu). Dete sa spastičnom hemiplegijom može takođe imati epi napade. Govor će biti odložen,, dok je inteligencija obično očuvana.
 • Spastična diplegija / dipareza uključuje ukočenost mišića koja je pretežno u nogama, a manje utiče na ruke i lice, iako ruke mogu biti nespretne. Refleksi tetiva u nogama su hiperaktivni. Zatezanje u određenim mišićima nogu čini da se noge ukrštaju u makaze. Deci često trebaju  hodalice ili specijalna pomagala za noge. Inteligencija i znanje jezika su obično očuvani.
 • Spastična kvadriplegija / kvadriparezis je najteži oblik cerebralne paralize i često se povezuje sa umerenim do teškim intelektualnim invaliditetom. Uzrok su široko rasprostranjena oštećenja mozga ili značajne deformacije mozga. Deca će često imati tešku ukočenost u svojim udovima, ali fleksibilan vrat. Oni retko mogu hodati. Govor i razumevanje su teški. Epi napadi mogu biti česti i teški za kontrolu.

Diskinetičku cerebralnu paralizu (koja uključuje i ateotozne, koreoateotozne i distonične cerebralne paralize) karakteriše sporo i nekontrolisano grčenje ili trzanje ruku, stopala, ruku ili nogu. Hiperaktivnost u mišićima lica i jezika stvara deci grimase ili nekontrolisano salivaciju. Teško im je da sede pravo ili da hodaju. Neka deca imaju problema sa sluhom, kontrolisanjem disanja i/ili koordinacijom pokreta mišića potrebnih za govor. Inteligencija je retko pogođena kod ovog  oblika cerebralne paralize.

Ataksična cerebralna paraliza utiče na balans i percepciju dubine. Deca sa ataksičnim CP će često imati lošu koordinaciju, ali će hodati nesmetano uz pridržavanje. Oni imaju poteškoća sa brzim ili preciznim pokretima, kao što su pisanje ili zakopčavanje košulje, ili teško kontrolisanje voljnog kretanja, kao što je posezanje za knjigom.

Mešoviti tipovi cerebralne paralize se odnose na simptome koji ne odgovaraju u potpunosti nijednom tipu CP, ali su mešavina tipova.

Koji su drugi problemi povezani sa cerebralnom paralizom?

Intelektualni invaliditet ima oko 30 do 50%  osoba sa CP . Mentalno oštećenje je češće kod onih sa spastičnom kvadriplegijom nego kod onih sa drugim tipovima cerebralne paralize.

Epi napadi. Čak polovina dece sa CP ima jedan ili više napada. Deca sa cerebralnom paralizom i epilepsijom imaju veću verovatnoću da imaju intelektualni invaliditet.

Odloženi rast i razvoj. Deca sa umerenom do teškom CP, posebno oni sa spastičnom kvadriparezom, često zaostaju u rastu i razvoju. Kod beba ovaj zaostatak obično ima oblik premale težine. Kod male dece može se pojaviti kao spori razvoj, a kod tinejdžera može se pojaviti kao kombinacija sporog razvoja i nedostatka seksualnog razvoja. Mišići i udovi pogođeni CP-om imaju tendenciju da budu manji od normalnog, posebno kod dece sa spastičnom hemiplegijom, čiji udovi na zahvaćenoj strani tela ne mogu rasti tako brzo ili tako dugo kao oni na normalnoj strani.

Deformiteti kičme i osteoartritis. Deformiteti kičme – zakrivljenost (skolioza), grbavi (kifoza) i sedlo (lordoza) – povezani su sa CP. Deformiteti kičme mogu otežati sedenje, stajanje i hodanje i izazvati hronični bol u leđima. Pritisak i neusklađenost zglobova može rezultirati osteoporozom (slom hrskavice u zglobovima i proširenje kosti).

Oštećenje vida. Mnoga deca sa CP imaju strabizam, a koji se ne leči, može dovesti do lošeg vida na jednom oku i može ometati sposobnost da se proceni udaljenost. Neka deca sa CP imaju i kortikalno oštećenje vida. Druga deca mogu imati oštećen vid ili slepilo koje zamagljuje normalno vidno polje u jednom ili oba oka.

Gubitak sluha. Oslabljen sluh je češći kod osoba sa CP nego u opštoj populaciji. Neka deca imaju delimičan ili potpuni gubitak sluha, naročito kao posledica žutice ili nedostatka kiseonika u mozgu u razvoju.

Poremećaji govora i jezika. Govorni i jezički poremećaji, kao što su teškoće u formiranju reči i jasnog govora, prisutni su u više od trećine osoba sa CP. Loši govor otežava komunikaciju i često se tumači kao znak kognitivnog oštećenja, što može biti vrlo frustrirajuće za decu sa CP, posebno za većinu koja ima prosečnu inteligenciju ili inteligenciju iznad proseka

Salivacija. Neke osobe sa CP-om imaju problem sa salivacijom, jer imaju slabu kontrolu mišića grla, usta i jezika.

Inkontinencija (nekontrolisano mokrenje). Moguća komplikacija CP je inkontinencija, uzrokovana lošom kontrolom mišića koji drže bešiku zatvorenom.

Abnormalne senzacije i percepcije. Neke osobe sa CP osećaju bol ili imaju poteškoća da osećaju jednostavne senzacije, kao što je dodir.

Teškoće u učenju. Deca sa CP mogu imati poteškoća u obradi određenih vrsta prostornih i slušnih informacija. Oštećenje mozga može uticati na razvoj jezika i intelektualnog funkcionisanja.

Infekcije i dugotrajne bolesti. Mnogi odrasli sa CP imaju veći rizik od bolesti srca i pluća .

Kontrakture. Mišići mogu postati bolno fiksirani u abnormalne položaje, nazvane kontrakture, što može povećati spastičnost mišića i deformacije zglobova kod osoba sa CP.

Malnutricija. Gutanje, sisanje ili poteškoće s hranjenjem mogu otežati mnogim osobama sa CP, naročito bebama da dobiju pravilnu ishranu i da dobiju ili održe težinu.

Stomatološki problemi. Mnoga deca sa CP su izložena riziku od razvoja bolesti desni i karijesa zbog loše higijene zuba.

Neaktivnost. Neaktivnost u detinjstvu se povećava kod dece sa CP zbog oštećenja motornih centara mozga koji proizvode i kontrolišu voljne pokrete.To utiče na smanjeno sveukupno zdravlje i blagostanje.