Ivana Stojanović je rođena u Sremskoj Mitrovici. Karlovačku gimnaziju završila je  2000. godine i upisala Filozofski fakultet u Novom Sadu, smer psihologija.  Diplomirala je, prva u generaciji, u junu 2005. godine, a u septembru upisala postdiplomske studije, smer klinička psihologija. Položila sve ispite u roku sa prosečnom ocenom 9,7.

Tokom studija bila je stipendista Švedske humanitarne organizacije “Individualna pomoć” u okviru koje je prošla obuke vođenja psiholoških radionica, Asertivni trening i kurs “Holističog obarazovanja” Učestvovala u planiranju i sprovođenju radionica sa decom sa razvonim poteškoćama I NMR decom. Završila je osnovni kurs  TA I REB terapije. Položila stručni ispit u Ministarstvu obrazovanja Republike Srbije.

Nakon završenih studija volontirala je na IZZZDIO Vojvodine. Bila je predavač na seminarima o Stresu, traumi i krizi, radila na prevenciji alkoholizma i narkomanije u novosadskim srednjim školama.

Kao stručni saradnik radila je u OŠ “Isidora Sekulić” u Šajkašu, SSŠ “Pinki” u Novom Sadu, bila nastavnik u SOŠO “Milan Petrović” u Novom Sadu,  radila kao saradnik u nastavi na Visokoj poslovnoj školi u Novom Sadu i saradnik u nastavi prof. dr Vladimiru Diligenskom na Internacionalnom novopazarskom univerzitetu, a poslednjih 8 godina radi u predškolskoj ustanovi. Kroz praksu, prošla je kroz sve nivoe obrazovanja, i radila u neposrednom kontaktu sa decom od godinu do 18 godina te je stekla bogato iskustvo u oblasti savetovanja, procene,  radu sa decom sa problemima u ponašanju, razvojnim poteškoćama, socijalnom anksioznošću i td.

Udata I majka troje dece.