Rođena je u Šapcu 1996. godine, gde je završila srednju medicinsku školu ’’Dr Andra Jovanović’’. Medicinski fakultet upisala je 2015. godine i diplomirala 2021. godine na smeru Specijalna edukacija i rehabilitacija – višestruka ometenost. Trenutno je na master studijama psihologije na Fakultetu za sport i turizam, smer primenjena psihologija, u Novom Sadu.

Od 2019. do 2021. godine radila je kao fizioterapeut u školi fudbala Hattrick. Od juna 2021. godine počinje sa radom u letnjem fudbalskom kampu ’’Barsina akademija’’ kao fizioterapeut. Završila je edukaciju Procena roditeljskog prihvatanja dijagnoze deteta. Od 2021. godine zaposlena je u centru za edukaciju Buzganović.