Rođena je u Šapcu  gde je završila osnovnu i  srednju medicinsku školu . Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu je diplomirala na smeru Specijalna edukacija i rehabilitacija – višestruka ometenost. Trenutno je na master studijama psihologije na Fakultetu za sport i turizam, smer primenjena psihologija, u Novom Sadu.

Radila je kao fizioterapeut u školi fudbala Hattrick. Od juna 2021. godine je radila u letnjem fudbalskom kampu ’’Barsina akademija’’ kao fizioterapeut. Završila je edukaciju Procena roditeljskog prihvatanja dijagnoze deteta. Od 2021. godine zaposlena je u Logopedsko-defektološkom centru Buzganović.