sandra

About Sandra Sokolov-Buzganović

Sandra Sokolov Buzganović jedan je od osnivača centra za edukaciju Buzganović.

Poremećaji iz spektra autizma

2023-01-20T17:33:52+00:00

Prethodno nazivani pervazivni razvojni poremećaji, promenili su svoj naziv u poremećaje iz spektra autizma. U samom nazivu ovih poremećaja imamo reč „spektar“ koja ističe i ukazuje na raznolikost ovih poremećaja, kao i na dimenzionalnost novog pristupa u njihovom tumačenju. Sve prethodne kategorije koje su prethodno činile pervazivne razvojne poremećaje poput dečijeg autizma, atipičnog autizma, Aspergerovog sindroma i mnogih drugih, slili su se u jedinstveni spektar autizma. Zašto? Zato što se u praksi pokazalo da tanane granice između jedne i druge kategorije, druge i treće, treće i pete, gube svoj značaj u raznolikosti i jedinstvenosti svakog deteta sa poremećajem iz spektra [...]

Poremećaji iz spektra autizma2023-01-20T17:33:52+00:00

Šta je ADD/ADHD?

2023-01-20T17:36:53+00:00

ADD (Attention deficit disorder) - ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) je poremećaj pažnje sa ili bez hiperaktivnosti. Deficit pažnje se manifestuje prevremenim prekidanjem zadataka i napuštanjem nedovršenih aktivnosti. Deca prelaze sa jedne aktivnosti na drugu, prividno gubeći pažnju na jednom zadatku, jer bivaju privučena drugim. Hiperaktivnost podrazumeva preterani nemir (u situacijama koje zahtevaju relativni mir), posebno u strukturisanoj, organizovanoj situaciji koja zahteva visok stepen samokontrole. Zavisno od situacije, ispoljava se trčanjem ili skakanjem, ustajanjem sa mesta kada bi trebalo da se sedi, preteranom pričljivošću ili galamom, ili vrpoljenjem. Karakteristika dece sa ovim poremećajem je i dezinhibicija u socijalnim odnosima, nemir [...]

Šta je ADD/ADHD?2023-01-20T17:36:53+00:00

Apraksija

2023-01-18T07:32:23+00:00

APRAKSIJA Šta je verbalna/govorna apraksija? Razvojna govorna – verbalna apraksija (RGA/RVA) je nemogućnost da se izvedu koordinisani pokreti respiratornih, laringealnih i oralnih mišića za artikulaciju u odsustvu poremećaja neuromuskularne funkcije, ali uz neurološku osnovu. Simptomi koji se javljaju kod dece sa razvojnom verbalnom apraksijom su mnogobrojni, a neki od njih uključuju: Nekonzistentne greške konsonanata i vokala prilikom ponovljene produkcije slogova i reči, Poremećaj prozodije i obrazaca akcentovanja. Deca sa verbalnom/govornom apraksijom imaju redukovan fonemski kapacitet. Takođe, povećavanje dužine fraze ispraćeno je i povećanjem grešaka i redukcijom inteligilibilnosti. Opšti simptomi kod malog deteta sa razvojnom govornom apraksijom su: Dete ne guče [...]

Apraksija2023-01-18T07:32:23+00:00

Dizartrija

2023-01-20T17:28:53+00:00

ŠTA JE DIZARTRIJA? Dizartrija predstavlja neurogeni poremećaj govora  koji se manifestuje u vidu usporenih, slabih, nepreciznih i nekoordinisanih pokreta govorne muskulature. U njenoj osnovi nalaze se smetnje u mišićnoj kontroli koje su nastale kao posledica oštećenja CNS – a. UZROCI NASTANKA DIZARTIJE Dizartrije mogu nastati na različite načine, a najčešći uzroci su: Moždani udar Traumatske povrede glave Tumori Urođena i razvojna oštećenja centralnog nervnog sistema Infekcije Degenerativne bolesti kao što su: Multipla skleroza Parkinsonova bolest Amiotrofična lateralna skleroza (ALS) Hantingtonova bolest Dizartrija može zahvatiti sve ili pojedine elemente govora: Disanje: neravnomerno, brza ekspiracija, gubitak daha tokom govora; Fonacija: odnosi se [...]

Dizartrija2023-01-20T17:28:53+00:00

Afazija

2023-01-18T07:29:46+00:00

Šta je to afazija? Afazija je neurogeni poremećaj komunikacije, odnosno, stečeni poremećaj govora i jezika koji je uzrokovan moždanom lezijom, a podrazumeva poremećaj u jednom ili više jezičkih modaliteta: spontanom govoru, razumevanju, čitanju, pisanju, imenovanju i ponavljanju. Afazija se primarno odnosi na delimični ili potpuni gubitak govorno-jezičkih sposobnosti, a manifestuje se deficitima na lingvističkom, paralingvističkom i kognitivnom planu. Na lingvističkom planu afazija se ispoljava fonološkim, leksičkim, gramatičkim, sematičkim i pragmatskim deficitima, kako u procesu produkcije tako i razumevanja jezika (jezički izraz i jezički sadržaj). Na kognitivnom planu afazija se ispoljava deficitima pažnje, pamćenja, mišljenja i egzekutivnih funkcija. Afaziju prate i oštećenja prozodijskih [...]

Afazija2023-01-18T07:29:46+00:00

Daunov sindrom

2023-01-18T07:36:43+00:00

Daunov sindrom karakteriše specifičan model organizacije neuropsihiholoških funkcija i sposobnosti i nastaje usled trisomije 21.-og hromosoma (95%), dok se translokacija javlja u 5 % slučajeva, a samo retko mozaicizam ( pojava više vrsta aberacija, najmanje dve). Bebe obično imaju malu glavu, široko razmaknute i kose oči (kao kod Mongola), na unutrašnjem uglu očiju koža je nabrana, a na dužici oka vide se bele pege. Nos i usta takvih beba su umanjeni, ušne školjke su male i nepravilno oblikovane. Tonus mišića je snižen, a zglobovi su im izuzetno savitljivi. Na dlanovima ispod četvrtog prsta nalazi se "brazda". Skoro polovina beba rođenih [...]

Daunov sindrom2023-01-18T07:36:43+00:00

Disfagija

2023-09-22T09:04:29+00:00

Disfagija je otežano gutanje. Ona nastaje zbog smetnji u prolazu čvrste i/ ili tečne hrane iz ždrela u želudac. Disfagija može dovesti do aspiracije hrane, sekreta iz usne šupljine ili i jedno i drugo. Aspiracija može uzrokovati akutnu pneumoniju. Recidivirajuća aspiracija može konačno dovesti do hronične plućne bolesti. Dugotrajna disfagija često dovodi do neodgovarajuće uhranjenosti i mršavljenja. Disfagija se deli na orofaringealnu i ezofagealnu, u zavisnosti na kom mestu do nje dolazi. Orofaringealna disfagija se najčešće pojavljuje kod bolesnika s neurološkim poremećajima ili mišićnim bolestima. Najčešći uzroci su: Moždani udar Parkinsonova bolest Mijastenija gravis Ezofagealna disfagija nastaje zbog poremećaja motiliteta [...]

Disfagija2023-09-22T09:04:29+00:00

MNRI

2023-09-22T09:06:12+00:00

M-Masgutova, N-neuro, R-refleksna, I-integacija Kada je dete rođeno ono napušta sigurnu sredinu majčinog stomaka da bi ušao u svet gde je preplavljen morem senzornih stimulusa. Da bi preživelo ono je opremljeno sa setom primitivnih refleksa koji su predviđeni da obezbede trenutni odgovor na novu sredinu i na sve promene. Ovi refleksi se javljaju po tačno određenom redosledu počevši od 10. nedelje trudnoće i gube se određenim redosledom, do kraja prve godine života. Međutim, primitivni refleksi imaju ograničen životni vek i nakon pomaganja bebi da preživi prve mesece života, treba da budu inhibirani od strane viših centara nervnog sistema (mozga). Njihov [...]

MNRI2023-09-22T09:06:12+00:00

Okupaciona terapija

2023-09-22T09:16:58+00:00

Okupaciona terapija analizira aktivnosti svakodnevnog života u kojima deca imaju smetnje i pomaže im u građenju i jačanju veština koje su potrebne za te aktivnosti. Osnovni cilj okupacione terapije je da obezbedi deci da učestvuju i budu uspešna u svakodnevnim životnim aktivnostima bilo da je to briga o sebi, vrtić, škola, igra ili socijalizacija. Okupacioni terapeut radi na: veštinama staranja o sebi, veštinama fine i krupne motorike, pažnji, vizuo-motornoj koordinaciji, poremećajima senzorne obrade i još mnogo toga. Na svim tretmanima radi se i na razumevanju govora i razvoju funkcionalne komunikacije.

Okupaciona terapija2023-09-22T09:16:58+00:00

Building Blocks

2023-09-22T09:13:59+00:00

Building Blocks Activities je metod koji predstavlja skup različitih aktivnosti i tehnika koje nam pomažu u integraciji centralnog nervog sistema, jačanju razvojnih sposobnosti dece. Dovodi do boljeg funkcionisanja u obavljanju svakodnevih životnih aktivnosti, boljoj percepciji senzornih informacija i ono što je najvažnije dovodi do bolje sposobnosti učenja. Naš mozak funkcionise u tri dimenzije: FOKUS DIMENEZIJA („Gde sam u prostoru?“) odgovorna je za koordinaciju prednje i zadnje strane tela i mozga.Odgovorna je za savladavanje svakodnevnih životnih veština, bolju pažnju, razumevanje, razvoj govora i jezika. CENTRALNA DIMENZIJA („Gde sam u odnosu na druge ljude, mesta i objekte?“) odgovorna je za bolje koordinisanje [...]

Building Blocks2023-09-22T09:13:59+00:00

Prenatalna i postnatalna stimulacija

2023-01-27T08:50:42+00:00

Razvoj svesnosti majke, oca i bebe o međusobnoj povezanosti i neophodnosti razvoja i negovanja interaktivnih odnosa kroz ljubav, poverenje i poštovanje, čime se otklanja ili smanjuje anksioznost od rađanja, rođenja i sprečava razvoj negativnih posledičnih iskustava, kao osnove životnog ponašanja. Dobro roditeljstvo zahteva sposobnost za kontakt sa detetom onoliko koliko je to detetu potrebno na svakom razvojnom stadijumu. Deca koja prođu kroz program prenatalne stimulacije imaju brži motorni razvoj, viši koeficijent inteligencije, veća TT (telesna težina) i TD (telesna dužina) na rođenju, raniji verbalni razvoj i ranije sazrevanje ( viši apgar skor i ranije nicanje zubića). Budući roditelji treba da [...]

Prenatalna i postnatalna stimulacija2023-01-27T08:50:42+00:00

Reedukacija psihomotorike

2023-09-22T09:18:26+00:00

Reedukacija psihomotorike je način prevežbavanja iskustva deteta zbog disharmoničnog razvoja. Ona se u svom radu služi pokretom kao senzomotornom i psihomotornom aktivnošću sa kojom treba da se obnovi ceo razvojni tok odnosa prema sebi i drugima. Naime, psihičke i motorne funkcije su neraskidivo povezane tokom celog života, iako se kasnije sve više diferenciraju po svojoj funkciji, njihov uzajamni odnos nikada ne prestaje. Reedukacija psihomotorike polazi od činjenice da je pokret bitan za usmeravanje osećanja, od kojih i zavisi mogućnost organizovanja pokreta. Razvoj osećanja i pokreta idu zajedno uslovljavajući se uzajamno kod harmoničnog razvoja. Što je pokret prikladiji težnji ličnosti to [...]

Reedukacija psihomotorike2023-09-22T09:18:26+00:00

Milica Vučetić

2023-01-10T08:01:36+00:00

Rođena je u Šapcu 1996. godine, gde je završila srednju medicinsku školu ’’Dr Andra Jovanović’’. Medicinski fakultet upisala je 2015. godine i diplomirala 2021. godine na smeru Specijalna edukacija i rehabilitacija – višestruka ometenost. Trenutno je na master studijama psihologije na Fakultetu za sport i turizam, smer primenjena psihologija, u Novom Sadu - Opširnije

Milica Vučetić2023-01-10T08:01:36+00:00
Go to Top