Play Attention

Play Attention predstavlja sistem učenja koji funkcioniše po principu Edufeedback-a, tehnologije koja kombinuje skeniranje moždanih impulsa, kognitivne vežbe i tehnike oblikovanja pažnje. Ovaj jedinstven, sveobuhvatni sistem radi na povećanju pažnje, poboljšanju kognitivnih funkcija, oblikovanju ponašanja, jačanju pamćenja, smanjivanju impulsivnosti. Ovakva poboljšanja sa sobom nose i niz drugih promena poput boljeg uspeha u školi, većeg samopouzdanja, istrajnost na zadatku, završavanje zadataka, bolja organizacija i pamćenje, i veća koncentracije.

Kako izgleda trening sa Play Attention?

Najpre se na ruku stavlja BodyWave pojas, tako da tri mala senzora sa pojasa, nalegnu na kožu. Ovi senzori mere moždanu aktivnost i podatke šalju u program, tačnije u igricu koju učenik prati na kompjuteru i na taj način direktno svojom pažnjom utiče na tok igrice. Nakon završetka, program pruža povratnu informaciju o visini pažnje. Ovom povratnom informacijom učenik se podstiče da uvidi trenutke potpune koncentracije i sa daljim uvežbavanjem stvori veštine koncentracije, te sposobnost ignorisanja ometajućih stimulusa. Važnost stvaranja ovakvih veština leži u njihovoj kasnijoj lakoj generalizacije, tačnije prenošenju na svakodnevne situacije, poput pisanja domaćeg zadatka, praćenje nastave i slično.

Kome je trening namenjen?

Osobe indikovane za ovaj program su deca od 5 godina pa naviše. Gornja granica ne postoji, tačnije korist od treninga mogu da imaju i odrasle osobe.

Rezultati

Prve značajne promene, moguće je videti nakon 20 tretmana. Preporuka je da se tretmani odvijaju dva puta nedeljno, po mogućstvu bez pauza radi postizanja što boljeg efekta. Takođe, za postizanje potpunog efekta i dugoročne generalizacije naučenog, preporučuje se od 40 do 60 tretmana.

Pored mnogobrojnih zadovoljnih korisnika širom sveta, efikasnost ovog treninga potvrđuju i naučna istraživanja, naročito kod dece sa ADHD-om gde poboljšanje pažnje igra ključnu ulogu u tretmanu.

Nauka koja stoji iza ovog sistema koristi tehnologiju NASA. Sam Play Attention je sertifikovan od strane Space Foundation kao Space Certified Educational Product.