Šta je psihološko savetovalište?

Roditeljstvo sa sobom nosi niz izazova. Na neke su roditelji spremni, a neke rešavaju intuitivno i motivisani brigom. Ipak, ponekad roditelji nailaze na poteškoće te im je potrebna stručna pomoć. Savetodavni rad podrazumeva susrete u kojima se sa stručnjakom kroz razgovor zajedničkim radom dolazi do rešenja problema, sticanja novih veština i prevazilaženje neprijatnih emocija.

Kome je namenjeno?

Susreti sa psihologom su za svakoga ko prepoznaje da nailazi na poteškoće, nalazi se u nekoj krizi, za nekog ko se susreće sa neprijatnim emocijama i onima koji žele da unaprede svoje veštine u razrešavanju izazova. Savetovalište radi u korist svakog pojedinca u porodici. Zdravo i srećno dete je dete zdrave i srećne porodice.

Ko radi u psihološkom savetovalištu?

Sa Vama će raditi psiholog koji je dodatno edukovan iz oblasti psihoterapije, sa iskustvom u radu. U radu se primenjuju psihološki metodi i tehnike koje su prilagođene svakom pojedincu.

Gde se nalazimo?

Od sada možete dobiti dodatnu stručnu podršku koja prati napredak Vašeg deteta i Vas kao roditelja u vidu psihološkog savetovanja, upravo ovde u našem centru.