Roditeljstvo je najveća uloga u životu svakog roditelja. Pristup roditeljstvu se kroz vreme menjao, pa savremene škole roditeljstva starijim generacijama deluju nepotrebno, dok sva istraživanja potvrđuju da je adekvatna podrška dragocena. Dugogodišnji rad sa decom nam pokazuje važnost pozitivne saradnje sa roditeljima u dostizanju maksimalnih potencijala svakog deteta. Postavljanje zajedničkog cilja, prioriteta, dobre komunikacije i individualnog pristupa.

Priznato je kao činjenica da je saznanje da dete ima neke zdravstvene izazove, koji mogu da utiču na njegovo funkcionisanje, jedno od najvećih emocionalnih izazova za roditelje. Često se dešava da su roditelji pod stresom, što se negativno odražava na njihovo vlastito psihološko funkcionisanje, ali i nepovoljno utiče na prepoznavanje i senzitivno odgovaranje na detetove potrebe.

Iskustva iz inostranstva nam ukazuju da je podrška koju pružimo roditelju vrlo važna kako za samog roditelja, tako i za njegovo dete. Njeni dugoročni efekti su dokazani i iz tog razloga smo odlučili da našim roditeljima pružimo mogućnost individualne psihoedukacije, kao i grupni oblik rada kroz program „Naša priča“.