…predstavlja specifičan pristup rada čiji je glavni cilj pružanje psihološke roditeljima i adekvatno informisanje o stanju deteta i izazovima na koje mogu naići u različitim razvojnim fazama. Ovaj susret traje 45 minuta i odvija se jednom nedeljno dokle god za njim postoji potreba.

U ovom pristupu psihološka podrška podrazumeva osvešćivanje i prihvatanje emocija koje prate izazove u razvoju njihovog deteta. Međutim, ova podrška ne podrazumeva rad na većim izazovima u psihološkom funkcionisanju jer ne pruža psihoterapiju.

Edukativna podrška pruža neophodne informacije roditeljima o stanju deteta, specifičnostima njegovog razvoja, ali i adekvatnoj stimulaciji. Njegova suština je da roditelji ne lutaju u potrazi za informacijama već da kroz individualni rad sa terapeutom imaju mogućnost da pitaju sve što ih muči.

Roditelji su često usmereni na rad sa detetom i njegov napredak, ali pokazano je da suštniski važno i za napredak deteta da roditelj bude dobro kako bi mogao da bude dobra podrška za svoje dete. To podrazumeva individualni pristup svakom roditelju i izazovima sa kojima se on susreće.