Algo sistem za rano učenje čitanja je namenjen početnom opismenjavanju dece. Baziran je na savremenim naučnim saznanjima i usklađen je sa razvojnim potrebama. Deci je vrlo zabavan. Primenljiv je već od četvrte godine i omogućava deci da uče kada su za to spremna i najviše zainteresovana i kada će od toga imati najviše koristi.