M-Masgutova, N-neuro, R-refleksna, I-integacija

Kada je dete rođeno ono napušta sigurnu sredinu majčinog stomaka da bi ušao u svet gde je preplavljen morem senzornih stimulusa. Da bi preživelo ono je opremljeno sa setom primitivnih refleksa koji su predviđeni da obezbede trenutni odgovor na novu sredinu i na sve promene. Ovi refleksi se javljaju po tačno određenom redosledu počevši od 10. nedelje trudnoće i gube se određenim redosledom, do kraja prve godine života. Međutim, primitivni refleksi imaju ograničen životni vek i nakon pomaganja bebi da preživi prve mesece života, treba da budu inhibirani od strane viših centara nervnog sistema (mozga).

Njihov izostanak u vreme kada bi trebalo da su prisutni, ili postojanje posle roka kada bi morali da iščeznu – upućuje na poremećaj funkcije nervnog sistema. Detektovanje određenih primitivnih refleksa može pomoći kod izolovanja uzroka detetovog problema da bi i trening mogao efikasnije da se odradi. Međutim, ako je prisutna grupa patoloških refleksa, pretpostavlja se da postoji neuro – razvojno kašnjenje. U takvim slučajevima dete će dostići dugotrajni napredak posle programa stimulacije/inhibicije refleksa dizajniranog specifično za još uvek prisutne patološke reflekse.
MNRI na osnovu naučnih istraživanja doktorke Masgutove tvrdi da refleksi nemaju isključivo zaštitnu ulogu čoveka u situacijama stresa i opasnosti, već imaju i izuzetno veliki značaj u postavljanju temelja neurofiziologije mozga za razvoj viših funkcija kako motornih, tako emocionalnih i kognitivnih.

Program stimulacije/ihibicije refleksa se sastoji od specifičnih fizičkih, stereotipnih pokreta vežbanih otprilike pet do deset minuta na dan u toku perioda od devet do dvanaest meseci. Kako se patološka refleksna aktivnost ispravlja, smatra se da će mnogi od fizičkih, akademskih i emotivnih problema deteta nestati.