Razvojna disfazija je razvojni jezički poremećaj, odnosno poremećaj sposobnosti da se razume, struktuira i izrazi jezička misao u okviru kojeg je sposobnost deteta da razume i/ili govori ispod nivoa očekivanog za njegov uzrast. Komunikativne sposobnosti dece sa razvojnom disfazijom su znatno ispod nivoa njihovog kognitivnog razvoja, najmanje osamnaest meseci. O razvojnoj disfaziji možemo govoriti kada je socijalni razvoj deteta uredan, nema oštećenja ili gubitka sluha, mentalne retardacije, autizma ili nekih drugih poremećaja.

Kliničku sliku razvojne disfazije karakterišu sledeći deficiti:

 • Dete ne govori i ne razume govor
 • Dete ne govori ali razume govornu poruku
 • Ima kratkotrajnu pažnju i nije motivisano za verbalnu komunikaciju
 • Komunikaciju zasniva najčešće na upotrebi gesta i na taj način zadovoljava sopstvene potrebe kada je gladno, žedno, želi igračku itd.
 • Ima oskudan rečnik
 • Značenje reči se sporije razvija
 • Rečenica je kratka i vrlo često je jedna reč u službi rečenice
 • Višesložne reči izgovara samo početnim ili završnim slogom
 • Govori u 2. ili u 3. licu
 • Ne razlikuje rodove
 • Teško usvaja množinu imenica
 • Ne koristi padežne nastavke
 • Ne koristi ili nepravilno koristi predloge, priloge, veznike
 • Zamenice usvaja znatno kasnije
 • Spontani govor je u celini agramatičan
 • Nepravilna upotreba vremena
 • Nemogućnost upotrebe zavisnih, upitnih, pogodbenih i složenih rečenica
 • Ne izgovara veliki broj glasova koji se očekuju za uzrast
 • Govor može biti delimično ili potpuno nerazumljiv za širu socijalnu sredinu