Building Blocks Activities je metod koji predstavlja skup različitih aktivnosti i tehnika koje nam pomažu u integraciji centralnog nervog sistema, jačanju razvojnih sposobnosti dece. Dovodi do boljeg funkcionisanja u obavljanju svakodnevih životnih aktivnosti, boljoj percepciji senzornih informacija i ono što je najvažnije dovodi do bolje sposobnosti učenja.

Naš mozak funkcionise u tri dimenzije:

  • FOKUS DIMENEZIJA („Gde sam u prostoru?“) odgovorna je za koordinaciju prednje i zadnje strane tela i mozga.Odgovorna je za savladavanje svakodnevnih životnih veština, bolju pažnju, razumevanje, razvoj govora i jezika.
  • CENTRALNA DIMENZIJA („Gde sam u odnosu na druge ljude, mesta i objekte?“) odgovorna je za bolje koordinisanje gornjeg i donjeg dela tela, balans izmedju racionalne i emocionalne strane mozga.Ova dimenzija je neurološka osnova samosvesti, emocija i odgovorna je za postizanje boljih akademskih veština.
  • LATERALNA DIMENZIJA („Ko sam ja?; Šta je to?“) pomaže nam u boljoj komunikaciji leve i desne hemisfere mozga, naročito u delu gde se preklapaju vizuelno,auditivno i kinestetičko polje.

Aktiviranjem ove tri dimenzije mozga pomažemo deci da budu aktivnija, motivisanija, imaju bolju pažnju, bolje sposobnosti učenja i na kraju ono što je nam je najbitnije aktivacijom celog mozga i njihova tela će biti aktivnija i spremnija za savladavanje svih prepreka koje ih očekuju.