Senzorna integracija za bebe

„Senzorna integracija je neurološki proces koji organizuje senzacije iz sopstvenog tela i iz okoline i čini ga moguće efikasno koristiti telo unutar okruženja”.

Ajres, 1972.

Bebe su potpuno zavisne od drugih i prirodu nege koju dobijaju može imati duboku i dugotrajnu uticaja na njihov razvoj“. 

Linne Murrai

.

Senzorno procesuiranje i rani razvoj su suštinski isprepletani.

Od putovanja niz porođajni kanal do popodneva u parku, dete će registrovati svako senzorno iskustvo iz svoje neposredne okoline. Kad god majka pomiluje bebu, kad god se otac igra sa svojom ćerkom ili sinom, ti senzorni stimulusi će se trenutno pretvarati u neurohormonske procese koji utiču na razvoj mozga deteta. T.R Verni 2007

Prvih 1001 dan je prozor ranjivosti i mogućnosti. Imamo priliku da odredimo kako ovi najmanji klijenti vide, čuju, dodiruju, pomeraju, komuniciraju do kraja života

Kome je namenjena?

Tretman senzorne integracije za bebe se sprovodi od rođenja do treće godine života deteta. Usmerena je prvenstveno na prevremeno rođene bebe, ali i na sve bebe koje su pre i post natalno izložene riziko faktorima. Na osnovu posmatranja bebe u kontaktu sa različitim senzornim dražima i razgovora sa roditeljima izrađuje se senzorni profil na osnovu koga se dalje sprovodi tretman.

Ova slika odlično prikazuje jedan od razloga zašto su prevremeno rođene bebe izložene većem riziku za razvojne poremećaje.

One iz jedne zaštićene sredine (majčinog stomaka) dolaze u sredinu koja je prestimulišuća za njihov mozak. Međutim, mi (roditelji i terapeuti) smo ti koji svojim delovanjem možemo pomoći bebi čiji mozak nije spreman za život u ovoj sredini.

U okviru ovih tretmana intenzivno se radi na edukaciji roditelja da:

  • razumeju značaj senzacija na razvoj mozga od začeća do dve godine,
  • prepoznaju ključne vremenske okvire razvoja senzornog sistema kod njihovog deteta,
  • uoče znakove ponašanja odojčadi i prepoznaju kod svog deteta senzornu disregulaciju i
  • obezbede odgovarajuće senzorno okruženja za podsticanje razvoja njihove bebe.