Svaka stimulacija je prilagođena individualnim potrebama deteta.

U našem centru sprovodimo rani intervencijski program, koji sprovode iskusni stručnjaci – logopedi, defektolozi, orofacijalni terapeuti, terapeuti senzorne integracije, reedukatori psihomotorike kao i drugi.

U KOM SLUČAJU I KADA JE POTREBNA POMOĆ LOGOPEDA?

Veoma je važno da roditelj na vreme započne ranu stimulaciju. Često u praksi se susrećemo sa pitanjima kao što su: “Da li je prerano za logopeda, ili pak da li se nismo javili prekasno?”

U Logopedsko-defektološkom centru “BUZGANOVIĆ” započinjemo logopedske, defektološke tretmane i stimulaciju već od trećeg meseca kod dece iz rizičnih trudnoća i kod dece kod kojih izostaje faza gukanja. Zašto baš treći mesec? Zato što u trećem mesecu dete u svoju vokalizaciju uključuje kompletan rezonatorski prostor i tada razvija preciznije forme vokala A, E, O.

Program pripreme predškolaca za polazak u prvi razred

Program pripreme za polazak u školu bi se odvijao u grupi (6 – 10 dece) i održavala bi se 4 časa nedeljno (dva puta nedeljno po 90 minuta).

Svakog meseca bi se održavao po jedan roditeljski sastanak.

Trajanje programa: 4 meseca po 8 susreta (mart, april, maj i jun)… više.

Play Attention

Play Attention predstavlja sistem učenja koji funkcioniše po principu Edufeedback-a, tehnologije koja kombinuje skeniranje moždanih impulsa, kognitivne vežbe i tehnike oblikovanja pažnje. Ovaj jedinstven, sveobuhvatni sistem radi na povećanju pažnje, poboljšanju kognitivnih funkcija, oblikovanju ponašanja, jačanju pamćenja, smanjivanju impulsivnosti. Ovakva poboljšanja sa sobom nose i niz drugih promena poput boljeg uspeha u školi, većeg samopouzdanja, istrajnost na zadatku, završavanje zadataka, bolja organizacija i pamćenje, i veća koncentracije… više.

Tomatis®

Tomatis®  metoda je sistem za treniranje slušanja koji je kreirao ORL lekar Alfred Tomatis. Doktor Tomatis je 1950. godine konstruisao prvi aparat u tu svrhu.

Pošto je i sam bio sin operskog pevača, dok je lečio pevača uočio je problem u odnosu slušanje-glas.  Iako je ranije primetio traumu kod ljudi sa vokalnim alternacijama, bio je zapanjen sličnošću između vokalnih problema pacijenta i alternacija u njegovom sluhu. Pevačev glas nije mogao da proizvede frekvencije koje je njegovo uvo samo blago primalo. Odlučio je da pokuša da ispravi pevačevu mogućnost slušanja kako bi proverio da li je na ovaj način moguće otkloniti problem sa glasom… više.

Voice Toys

Sistem Voice Toys je napravljen sa zeljom da ga korisnici zavole

Namenjen za rad u logopedskoj i defektološkoj praksi i može se koristiti u radu sa decom svih uzrasta i nivoa razvoja.

Razvijan je sa ljubavlju i željom da se uklopi u proces rada tako da ga ne ometa, već da motiviše pacijente, ubrza njihovo napredovanje i olakša rad terapeuta.

Dizajniran je da bude lak za upotrebu, vizuelno sveden, jednostavnih oblika i jasnih, živih boja, neobičan, ali prirodan i human. Napravljen je od neškodljivih, kvalitetnih materijala… više.

Kako sprovodimo logopedske tretmane

Logopedske tretmane sprovodimo u kabinetima, a defektološke tretmane, senzornu integraciju, reedukaciju psihomotorike i radno-okupacione terapije u specijalizovanim prostorijama za te aktivnosti.

Ponosni smo kada kažemo da je preko 90% naših klijenata došlo preko preporuke jer je to potvrda kvalitetnog i uspešnog rada koja nas obavezuje da i dalje svojim znanjem, odnosom i zalaganjem opravdamo poverenje generacijama koje dolaze.

Psihološko savetovalište

Roditeljstvo sa sobom nosi niz izazova. Na neke su roditelji spremni, a neke rešavaju intuitivno i motivisani brigom. Ipak, nekad roditelji nailaze na poteškoće te im je potrebna stručna pomoć. Savetodavni rad podrazumeva susrete u kojima se sa stručnjakom kroz razgovor zajedničkim radom dolazi do rešavanja problema, sticanja novih veština i prevazilaženje neprijatnih emocija.

Susreti sa psihologom su za svakoga ko prepoznaje da nailazi na poteškoće, nalazi se u nekoj krizi, za nekog ko se susreće sa neprijatnim emocijama i onima koji žele da unaprede svoje veštine u razrešavanju izazova. Savetovalište radi u korist svakog pojedinca u porodici. Zdravo i srećno dete je dete zdrave i srećne porodice.

Sa Vama će raditi psiholog koji je dodatno edukovan iz oblasti psihoterapije, sa iskustvom u radu. U radu se primenjuju psihološki metodi i tehnike koje su prilagođene svakom pojedincu.